SGK işe giriş ve çıkış bildirimleri hangi kuruma yapılacaktır?

SGK işe giriş ve çıkış bildirimleri hangi kuruma yapılacaktır?

Sözleşmeli Mali müşaviri olan bir şirketin aynı zamanda sigortalı bir çalışan mali müşaviri var. Bağımlı çalışan meslek mensubu dolayısı ile 1003 B Beyanname kodlu sadece ücrete ilişkin muhtasar prim hizmet beyannamesi gönderebilmesi mümkün mü? Halihazırda şirketin kendi adına e-beyanname şifresi olamadığından, 122 no.lu VUK sirkülerine göre Ek-1 müracaatçı ile 1003B muhtasar için ayrı kullanıcı kod şifre alabilir mi?

Sadece ücrete ilişkin GV ve SGK kesintilerin beyanı için ŞİRKETİN şifresi olması gerekir. Serbest çalışan meslek mensupları ayrıca şifre alamazlar.

2020/01 dönemi itibariyle muhtasar prim ve hizmet beyannamesi dönemi başlıyor. Yarın veya öbür gün işe personel başlatmak istediğimizde veya personeli işten çıkış işlemi yapmak istediğimizde SGK şifreleri ile İşe Giriş veya İşten Çıkış işlemi yapmayacak mıyız?

Bildirge gönderme işlemi dışındaki tüm işlemler SGK’dan yapılmaya devam edilecektir.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.