Hizmetlerimiz

Muhasebe

Muhasebe işletmenizin kılavuzudur. Sunacağı bilgi işletmenizin geleceğini belirsizlikten korur. Muhasebenizi daha verimli hale getirmek için yıllara dayanan tecrübemizle yanınızdayız.

Vergi Danısmanlıgı

Vergi ve diğer mali mevzuat alanında sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimimiz ile uluslararası alandaki tecrübemizi siz değerli müşterilerimiz için katma değerli çözümler üretmek için birleştirdik. Kendinizi güvende hissetmeniz için her zaman fikir alış verişi yapmaya hazırız. Biten yılların endişelerini izleyen yıllara taşımayın.

Sirket Kurulus

Şirket kurmak sadece basit işlemlerden ibaret değildir. Çok daha fazla bilgi ve deneyim gerektirir. Yerli ve yabancı yatırımcıların şirket kurmadan önce öğrenmesi gereken çok önemli konular vardır. Önce Rotanızı çizmeli, sonra şirketi kurmalısınız! Unutmayınız, gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Bu alandaki uzmanlarımız ile sizlere kılavuzluk yapmaya hazırız.

Raporlama

Her yapılan iş ve eylem sonuçlarının raporlanması ve analiz edilmesi ile değere dönüşür. Bir şeyleri sadece kayıt etmek yeterli değildir.Yapılan iş ve eylemlerinizi doğru kurgulanmış raporlar ile daha iyiye ulaştırmak için size desteğe hazırız.Yapılanları doğru raporlamak en az iyi yapmak kadar önemlidir.

Denetim

İtimat kontrole mani değildir. Her yapılan iş mutlaka denetlenmelidir. Uzmanları tarafından denetlenmemiş her faaliyet, ispatlanmamış varsayımlar gibidir. Denetimsizliğin maliyetini ancak yaşadığınızda öğrenirseniz bedeli ağır olabilir. Uzman denetim kadromuzla işletmenizi güven altına alalım.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı ve Uygulama Hizmeti

Sosyal güvenlik sistemi bir çok bileşenden oluşuyor. Size yüklediği bir çok sorumluluğun yanında haklar da veriyor. Sizler için bunları anlaşılır ve öğrenilmesi kolay hale getirdik.

Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı Danışmanlık ve Uygulama Hizmeti

Türk Ticaret Kanunu da diğer kanunlar gibi içinde bir çok detay barındırıyor. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle sizi detaylarla uğraştırmadan kısa yoldan yapmak istediğiniz iş ve eylemlere ilişkin organizasyonu sizin için kısa sürede yapıyoruz. Genel Kurul toplantılarından, Sermaye artışına, hisse devir işlemlerinden, hisse senedi basımına tüm işlemlerde bilgi birikimimizle yanınızdayız.

Bordrolama

Bordrolarınızın işletmenizin dışında hesaplanmasını istiyorsanız, sizinle çalışmak için hazırız. Sizin için gizlilik arz eden hususlar korumamamız altındadır.

Şirket Değerleme

Türkiye’den şirket satın almak istiyorsanız, satın alma öncesi değerleme için bilgi birikimimizi aktarmak için sizleri bekliyoruz. Yatırıma kazançlı başlayın.

Maliyet Sistemi Yapılandırma Hizmeti

Üretim süreçlerinizin analizi, mevcut ERP yapısının incelenmesi, Tespit, Maliyet sistemi kurulumu, Ürün bazında satış, maliyet ve karlılık süreçlerinin yapılandırılması ve raporların tasarlanması

Mal Varlığı Araştırması Ve Alacağın Tahsili (Uluslararası)

Uluslararası boyutta mal varlığı araştırması ve alacağın tahsili nedir? 

Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, mal varlığı araştırması bu konuda uzman araştırmacıların “para takibi” yaptığı bir süreçtir. Uzman araştırmacılar, ilgili mal varlığını tespit edip, usulsüz şekilde elde edilen gelirleri inceleyerek, gerekli gördükleri tüm araştırmaları yapmak suretiyle mal varlığı araştırmalarını yürütürler.

Başarılı bir sonuç elde edebilmek adına dava açılması için gereken delillerin oluşmasına ve tahsilat yapılabilmesine büyük ölçüde katkı sağlaması sebebiyle “Malvarlığı Araştırması” kaliteli bir araştırma sürecinin temel unsurlarından biridir.

Mal varlıklarını saklamak, izleri yok etmek ve mülkiyet yapısını gizlemek, borçluların oldukça çaba sarf ettikleri  amaçları arasında olduğundan mal varlığını tespit etmek, yerini ve mülkiyet yapısını belirlemek kolay bir süreç değildir.

Ancak, sunmuş olduğumuz mal varlığı araştırma hizmetimiz ile en zorlayıcı yetki sınırlarında olsa dahi yurtdışına kaçırılmış mal varlıklarını tespit edebilmekteyiz. Bu malvarlıkları konut ya da yatırım amaçlı elde edilen mülkler, araba, yat, uçak gibi, sabit varlıklar olabileceği gibi şirket yatırımı, ortaklık, vakıf fonu ve uluslararası gizli banka hesapları olabilmektedir.

Bu alanda edindiğimiz tecrübeler neticesinde, araştırma ve tahsilat süreçlerinde başar elde edilebilmesinin en önemli unsuru, alan, çalışmasına başlamadan önce planlı ve titiz bir ön araştırma süreci yürütülmesidir. Bu sebeple bizler, bu süreçte olumlu bir sonuç elde edebilmek adına müşterilerimizle daima irtibat halinde olarak sizlere en iyi hizmeti sunması amaçlamaktayız.

Dava ve Tahkim Süreçlerinde Üçüncü Taraf Finansmanı

 “Üçüncü Taraf Finansmanı” uyuşmazlığın taraflarından birinin, dava ya da tahkim masraflarını dava konusu ile ilişkili olmayan üçüncü bir tarafa devretmesidir.

Üçüncü taraf finansmanı yalnızca ilgili masrafları üstlenmekte olup dava ya da tahkim sürecine taraf olmamaktadır.

Belirli bir bütçe kapsamında; avukatlık ücreti, yargılama giderleri, bilirkişi ücretleri vb. olmak üzere tüm masraflar üçüncü taraf finansmanınca karşılanacak olup, davanın kazanılması halinde finansman dosya kapsamında belirlenecek oranda kendi payını almaktadır. Davanın kaybedilmesi halinde ise Finansmanı sağlayan üçüncü taraf herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Üçüncü taraf finansmanı hizmeti yerel ve uluslararası şirketlere, finans ve kamu kuruluşlarına ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sunmakta olup, 26 Ülke kapsam dahilindedir.

Finansman sağlanacak tarafa Karen Audit/Consulting ve ilgili ülkede bulunan hizmet sağlayıcı firma ile birlikte farklı branşlarda uzmanlarca danışmanlık hizmeti sağlanacak ve süreçler ortaklara takip edilecektir.

Bu süreçte finansmanı sağlayacak üçüncü taraf belirlenecek bütçe kapsamındaki tüm masrafları karşılayacaktır.

Üçüncü taraf finansman Şirketi : Uluslararası yargı mercilerinde ve dünyanın sayılı tahkim merkezleri nezdinde görülmekte olan dava ve tahkim davalarına finansman sağlamaktadır.

Üçüncü Taraf finansman Şirketi tarafından finansman sağlanacak dava değerinin en az 7,5 milyon GBP (Yaklaşık 10 milyon EURO) değerinde olması gerekmektedir.

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge Yazılım Ve İnovasyon Faaliyetler İle İlgili İhtisas Danışmanlık Denetim

Mevcut Ar-Ge Mevzuatında yer alan Teşvik ve Desteklere ilişkin firma özelinde Check-up hizmeti, Tespitler doğrultusunda uygulama hatalarının düzeltilmesi.

Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV,  Sigorta Primi, Ücret Gelir vergisi, Hibe ve diğer teşvik ve destek unsurlarından doğru yararlanıp yararlanılmadığının tespitiç Eksik yararlanılan destekler varsa tespit edilmesi ve düzeltme işlemlerinin yapılması. Ar-Ge Merkezi olmanıza rağmen yararlanamadığınız destekler olabilir.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon teşvik ve destek uygulama danışmanlığı ve idari otoriteler nezdinde şirketlerin temsili
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon uygulamaları kapsamında muhasebe, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve diğer vergisel uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmetleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Ar-ge, tasarım ve yenilik maliyesine ilişkin raporlama hizmetleri

Yurtdışı Ödemelerin Vergilendirilmesi Hizmeti

Globalleşen dünyada şirketler mevcut ticari faaliyetlerinin devamı ve geliştirilmesi amacıyla yurt dışında mukim ilişkili ya da üçüncü kişilerden çeşitli mal ya da hizmetler temin etmektedir. Alınan mal ya da hizmetlerin niteliği, bunlara ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ile mal ya da hizmetin temin edildiği kişi ya da kurumun mükellefiyet şekline göre farklı vergisel yükümlülükler doğabilmektedir. Özellikle yurt dışındaki ilişkili kişi ve kurumlardan temin edilen mal veya hizmetlerin, OECD nin “Matrahın Aşındırılması ve Vergi Erozyonu” ile mücadele düzenlemeleri kapsamında gerek Türk mali idaresi gerekse dünya mali otoritelerince sıklıkla incelendiği de dikkate alındığında; bu hizmetimiz ile yurt dışı ödeme işlemleri başta gelir, kurumlar, katma değer ve damga vergisi kanunları ile transfer fiyatlandırması düzenlemeleri çerçevesinde analiz edilerek, vergisel risklerin ortaya konulması ve alternatif çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmaktadır. Yurt dışına yapılan ödemeler kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetimiz; yerel vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları hükümleri, konu ile ilgili verilmiş bulunan mali idare görüşleri ile vergi yargısı kararlarını da dikkate alarak vergisel risklerin yönetilmesini amaç edinmektedir.

Damga Vergisi Risk Analiz Ve Yönetim Hizmetleri

Başta sözleşmeler olmak üzere şirket bünyesinde ya da şirketlerin ticari ilişkide bulunduğu taraflar arasında düzenlenen kağıtların; mali idare ve vergi yargısının güncel bakış açısı da dikkate alınarak damga vergisi açısından gözden geçirilmesi, vergisel açıdan risk taşıyan hususların belirlenmesi ve damga vergisi riskinin ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla sunulan check-up veya sürekli denetim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Kamu İhale Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Kamu idareleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları kamu sermayeli özel şirketler, gün geçtikçe artarak çeşitlenen mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihtiyaçlarını kamu ihale mevzuatına tabi olarak karşılamak durumundadırlar. Bu kapsamda, kamu ihalelerine giren şirketlere özel olarak sunduğumuz kamu ihale danışmanlık hizmetlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.

• İhale süreci boyunca, kamu ihale mevzuatı kapsamında danışmanlık
• İhale mevzuatında gerçekleşen değişikliklerin, şirket özelinde değerlendirilerek, gerekli bilgilendirme ve hatırlatmaların yapılması
• İhaleye katılım amacıyla temini gereken bilgi ve belgelerin ihale şartnamesi, ihale dokümanı ve kamu ihale mevzuatına uyumunun kontrolü ve sağlanması
• İhale süreci boyunca, ihaleyi düzenleyen kamu idareleri ile ihale katılımcısı şirket ya da şirketler arasında yaşanabilecek idari ve hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak itiraz, itirazen şikayet, dava sürecinin başlatılması ve diğer hususlar kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi

Diğer Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

-Yolsuzluk ve suiistimal denetimleri
-Transfer fiyatlandırması analizi ve raporlama
-Şirket birleşme ve devralmaları (M&A)
-Sektörel devlet destek ve teşvik uygulamaları danışmanlığı
-Gümrük ve serbest bölge uygulamaları danışmanlığı
-Bankacılık ve sigortacılık özelinde vergisel uygulamalar
-Yurtiçi ve uluslararası TAŞIMACILIK sektörüne özgü vergi ve muhasebe uygulamaları
-Şirket değerlemesi
-Türk vergi mevzuatı ve çifte vergilemeyi önleme antlaşmaları çerçevesinde vergi planlaması
-İrtibat ofisleri kuruluşu, Yabancı Ortaklı Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluşları
-İç denetim, iç kontrol, maliyet ve yönetim sistemleri uygulama danışmanlığı
-Elekronik ticarette mali uygulamalar
-Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
-Vergi İhtilaflarına Yönelik Hukuki Ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
-Uluslararası Vergi Danışmanlığı
-Transfer Fiyatlandırması Raporu
-Birleşme, Satın Alma Bölünme İşlemlerine Yönelik Değerleme Ve Danışmanlık Hizmetleri
-Gümrük Vergisi, Özel İletişim Vergisi Ve Ötv Mevzuatına İlişkin Danışmanlık
-Yolsuzluk Denetimi Ve Raporlama
-Finansal Raporların Okunması Ve Analizi Eğitimi

ERP PROGRAM YAPILANDIRMASI

Muhasebe, Finans, Bordro, Üretim, CRM, Proje, Lojistik, Süreç, Yönetim, Raporlama, E-Devlet programlarının yapılandırılması, geliştirilmesi ve destek hizmetinin verilmesi

Bu hizmet başlığı atında Logo Yazılım firmasının aşağıda sayılan ürünlerinin, sistem yapılandırması, kullanıcı ve yönetici eğitimi, firma faaliyetine has olarak geliştirilmesi hizmetleri müşterilerimize sunulmaktadır.

Logo Start 

Ön Muhasebe programı

Logo Go3                         

Ön Muhasebe + Genel Muhasebe + Sabit Kıymet

Logo Bordro Plus       

Ücret Bordrosu, Personel Özlük, Mesai hesaplamaları

Tiger3                    

Muhasebe, Finans Operasyon, Genel Muhasebe, Beyanname , Sabit Kıymet, Hızlı Üretim, Proje Takip,

Tiger Enterprise

Muhasebe, Finans Operasyon, Genel Muhasebe, Beyanname , Sabit Kıymet, Kapsamlı Üretim, Proje Takip, Yönetim, Muhasebesi
Özelleştirebilme

Logo CRM         

Müşteri İlişkileri Yönetimi,  Görüşme, Görev, Satış-Pazarlama, Fırsat, Kampanya, Teklif, Sözleşme, Ürün, rapor, Analiz bölümleri ile Logo CRM yazılımı Logo GO3, Tiger3, Tiger Enterprise ürünleri ile entegreli olarak çalışmaktadır.

E-Flow                 

İş ve Süreç Yönetimi.

E-Flow, onay işlemlerinizin tümünü, herkesin rahatlıkla kullanabileceği hızlı,kolay ve uygun fiyatlı bir iş akış yönetim sistemidir. LOGO Tiger ile tam entegre çalışan E-Flow süreç yönetim sistemi ile talep yönetimi, satın alma ve satış yönetimini web ortamında iş süreçlerinize uygun şekilde yönetebilirsiniz. E-Flow, geleneksel “yazılı kayıt tutma” yükünü ortadan kaldırır; tam olarak otomatikleştirilmiş, hesap verilebilirlik, görünebilirlik ve verimlilik amacıyla yapılandırılmış bir iş akış sistemidir. Ayrıca, kurulumu ve kullanımı çok kolay, düşük maliyetli bir çözümdür. Onay süreçlerinizi saatler içerisinde hazırlayabilirsiniz.

Raporlama          

İş Analitiği Çözümleri; Logo Mind Insight,  Logo Mind Navigator,    Logo Mind Budget
Onlarca farklı kaynaktan elde edilen verileri hızla ve titizlikle işleyen ideal bir iş zekası çözümü, şirketlerin karar alma mekanizmalarına kritik anlarda  ihtiyaç duydukları anlık bilgiyi sunarak, rekabette bir adım öne çıkma fırsatını sunabiliyor. Ancak iş zekası yatırımı yaparken dikkatli olmak gerekiyor.

e-Çözümler
e-Fatura
e-Defter
e-Arşiv
e-Mutabakat
e-İrsaliye
Logo Connect Banka
Logo Connect FDA (firma içi veri aktarımı)
Logo Connect B2b
e-Ekstre
Banka kayıtlarının otomatik muhasebeleştirme