Anonim şirket aktifine kayıtlı arsayı kiralarsa düzenleyeceği faturada yıl sonuna kadar KDV oranını ne uygulamalıdır?

A.ş. firma aktifine kayıtlı arsayı başka bir A.Ş. ye kiraya vermiştir. 31.07.2020 de yayımlanan KDV indirimi gereği arsa ya kira faturası keserken KDV oranı %8 mi olacaktır? Arsanın kullanımı iş yeri olarak olacak ise KDV % 8 olarak uygulanmalıdır. 7 yıl önce satın alınan arsa, işyeri ve daireyi şahıs firmasının aktifine almak istiyoruz. Bu gayri..

21.08.2020 Tarihinde kapanışını yaptığımız firmalar için kapanış tarihine kadar olan süre için KDV ve muhtasar beyannamesi vermeli miyiz?

İhracat yaptım faturayı 07/2020 kestim intaç tarihi 09/08/2020- 2020/8 KDV’sinde beyan edeceğiz. Ba-bs bildirimini de ağustos ayında mı yapmalıyım? Fiili ihracatın yapıldığı ay olan Ağustos b formuna yazılır. 21.08.2020 tasfiye halindeki şirketimizin kapanışını gerçekleştirdik. Vergi dairesinde kapanışını yaptık. Kıst kurumlar beyannamesini..

İşveren vekili kimdir?

İşveren vekili kavramı 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekili olarak tanımlanmakta ve Kanunda geçen işveren deyiminin, işveren vekilini de kapsadığı belirtilmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun ‘tanımlar’ başl..

SGK açısından kimler İşveren tanımının içine girer kimler girmez?

İşveren kavramı 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.” Üç, dört ve beşinci fıkralarında ise sırasıyla; “4 üncü maddenin iki..

Şirket ortakları genç girişimci istisnasından faydalanabilir mi?

E-birlik sözleşme girişi ekranında “Gerçek usulde yeni işe başlayanlar ile ilk defa gerçek usule geçenler” seçeneği işaretlenmeden sözleşme oluşturdum. Mükellefimiz ilk defa gerçek usulde vergi mükellefidir. Genç girişimci kazanç istisnasından da faydalandıracağız. Muhasebe ücreti sözleşmede indirimsiz girildi. İndirim tanımlaması yapıl..

Muhtasar prim beyannamesi kapsamında olan firmaların SGK prim ödemesinin son günü ne zamandır?

Bilindiği üzere artık muhtasar ve sgk birleştirilerek verilebiliyor ve tahakkuklar ayrı ayrı çıkıyor. Bu durumda sgk ödemesinin son tarihi yine eskisi gibi ayın son günü (Temmuz ayı için 02/09/2020) müdür? SGK ödeme günü aynı olup ayın sonunda ödenmesi gerekmektedir. Merhabalar ev hizmetlerinde çalıştırdığımız 10 günden fazla SGK’lı için ne..