Yeni işe girenler için nakit ücret desteği talep edilebilir mi?

Mükellefimiz 25 Temmuz’dan itibaren 2 personelini ücretsiz izne ayırmak istedi. Daha önce KÇÖ ve NÜD’e başvurulmadı. Bu personeller için Nakit Ücret Desteğine başvurabilir miyiz? Firma olarak Temmuz ve Ağustos için hakkımız var mıdır? 17.04.2020 öncesi çalışan listenizde bulunmaları halinde başvurabilirsiniz. 15 Mart tarihin..

Gerçek kişiler ticaret odasına mı esnaf odasına mı kayıt olur?

Gerçek kişi (basit usul ve I.ve II. sınıf işletme hesabı olan) tacir esnaf sicile, tüzel kişi ise ticaret sicile mi kaydolur? 1.Sınıf tacirler ve şirketler ticaret odasına, diğerleri ise esnaf odasına kaydolur. İstanbul Ticaret Odası 2020 Yılı aidatları ne kadardır? 5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şah..

Toptan meze satışında KDV oranı indirildi mi?

Mükellefim satın almış olduğu sebze, et, süt ürünlerinden meze üretiyor. Üretmiş olduğu mezeleri paketleyerek toptan olarak marketlere satıyor. Bu durumda KDV oranı yeni düzenlemeye göre kaç olmalıdır? Yeni düzenleme hizmet işletmeleri içindir. Mal alım satımın da bir indirim yoktur. Eskiden uygulanan oran ne ise o oran uygulanır. Ürüne göre ..

Asansör bakım onarım hizmetlerinde KDV indirimi uygulanacak mı?

Cep telefonu bakım onarımı yapıyoruz. Şirketimiz faturayı şirket adına kesecek, yani nihai tüketiciye değil. Bu durumda KDV oranı %8 mi olmalı, yoksa kurumsal fatura kesildiği için %18 mi olmalı? Fatura kime kesilirse kesilsin uygulanacak KDV oranı %8’dir. Asansör bakım onarım işiyle uğraşan bir mükellefim var. 31.07.2020 tarih ve 31202 say..

Sermayenin ödendiğine dair SMMM raporu hazırlıyorum. Ancak eski yıllara ait defterleri bulamıyorum. Rapora dayanak olarak ne ekleyebilirim?

Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor düzenliyorum. Önceki sermaye 2005 yılında ödenmiş. Buna ilişkin defterler mevcut değildir. Bu durumu raporda nasıl belirtmem gerekir? Ayrıca dağıtılmayan karları da sermayeye ilave edeceğim. Geçmiş yıl karlarına ilişkin defterlerde mevcut değil. Nasıl hazırlamam gerekiyor? İnternet sayfamızda bilgi notunda bahsi..

Çalışanların dinlenmesi amacıyla kiralanan yerler için vergi dairesinden açılış yapmak zorunda mıyız?

Dış ticaret işleri yapan Şirket, merkezi dışında liman ve gümrük ofislerinde personel dinlenmesi için kiraladığı ofisler (irtibat ofisi olarak) adına herhangi bir bildirim yapması gerekir mi? Vergi Dairesine bilgi verilmesi gerekir. Vergi daireleri şube açılışı yoklamalarından hangilerini artık otomatik olarak yapacaktır?  Sermayesi üç yüz ..

Binek oto kiralarında aylık gider yazma sınırı nedir?

Araç kira faturası yıllık kesilmiş. 7. ayda muhasebe kaydı nasıl olur? Firma ile cari çalışılıyor. KDV tahsil olmadı. 380 hesap burada nasıl kullanılacak? Fatura yıllık düzenlenmiş ise düzenlenen faturada zaten KDV hesaplamıştır. Bu işlem için 380 hesap kullanılmaz. ———————————&nda..

Bordrolu olarak çalışan SMMM’ler birden fazla yerde çalışabilir mi?

Bordrolu olarak çalışmış olduğum firmanın beyannamelerini göndermek istiyorum. Bu ay başvuru yapmış olduğum sistem için geçen ayın beyannamesini verebilir miyim? Hayır gönderemezsiniz. Şifre alındığı tarihten itibaren yetkili olursunuz. Meslek Yasasının, “Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince Çalışan..

Yeni SGK işveren uygulama tebliğine göre, kısmi istihdam ile çalıştırılacaklar için sözleşme noterden olmak zorunlu mudur?

Eksik gün bildiriminde kısmi zamanlı çalışma İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu değildir. Kısmi süreli çalışmalara ait iş  sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecekti..