7252 sayılı SGK teşvikinden faydalanan personel için sigorta müdürlüklerine bir belge vermeli miyiz?

Bir işçimize ağustos ayında ortalama 20 gün prim desteği çıkıyor. Bu işçinin teşvik tanımlaması yapıldı. Ağustos prim bildirgesinde bu işçi ne şekilde gösterilecek. İşçi ağustos ayında 30 gün çalıştı. Bildirgeye 30 gün çalıştı gösterip,7252 kanun nosunu seçmemiz yeterli olacak mı? Bu kapsama giren sigortalılardan dolayı www.sgk.gov.tr adresin..

Şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması hallerinde SGK işyeri dosyası tescil işlemleri nasıl yapılır?

Şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması hallerinde işyeri dosyası tescil işlemleri  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yeralan;  “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm..

İş yeri devirlerinde SGK teşvikleri devam eder mi?

Merkezi İstanbul’da olan tekstil firmasının, İstanbul dışında OSB’de bina dahil olmak üzere Komple teşvikli fabrika yapılmış ve Yatırım teşvik belgesi 2 yıl önce tamamlanma vizesi almıştır. 10 yıl SGK teşvikinden yararlanacaktır. Şu anda SGK teşvikinden faydalanıyoruz. Bu fabrika kısmı bölünme yoluyla ya da satış yoluyla başka firmaya k..