Şirket temsilcilerinin haklarını mahkeme yolu ile kısıtlayabilir miyiz?

%50-%50 ortaklığa sahip LTD.ŞTİ’de ortaklardan bir tanesi bireysel bir suç nedeniyle cezaevine giriyor ve kısıtlı duruma düşüyor. Şirketi temsil ve ilzama her iki ortak da münferit olarak sahipler. Ancak dışarıda kalan ortak şirkete diğer ortağın varislerini ve vekaleten yetki verdiği yetkiliyi şirket merkezlerine almıyor. Usulsüz bir şekilde..

Ticaret odasına isteğe bağlı olarak kayıt olan gerçek kişi Bilanço esasına göre mi defter tutmak zorundadır?

2020 yılı işletme defteri tutan bir firmayı isteğe bağlı olarak ticaret odasına kaydettirdik. 2021 yılı defter tasdiki Vergi Usul Kanunundaki sınıf değiştirme hadlerinin altında kalsa bile; sadece ticaret odasına kaydedildiği için (tacir sıfatı kazandığı için) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre mi defter tutması gerekecektir? Defter tutma hadle..

Mali müşavirler müşterileri ile yapmış oldukları aracılık sözleşmesini işletmenin faaliyetini sonlandırması durumunda kaç gün içerisinde iptal etmelidir?

Mükellefimiz 15.09.2020 tarihinde vergi dairesinden kapanışını yaptırdı. Aracılık sorumluluk sözleşmesini bu tarihe göre mi iptal etmek gereklidir? Kapanış tarihinden itibaren 15 GÜN içinde fesih işlemi yapmanız gerekir. Mali Müşavir olarak KVKK kapsamında müşterilerle sözleşme imzalaması gerekiyor mu? Türmob e- birlik sözleşmesi ..

E-Makbuza geçiş zorunlu mudur?

E-makbuza geçiş zorunlu mu? Serbest meslek erbaplarından; a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine, b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçmek..

Ağustos ayında çalışan personeli kalmayan firmalar Mug-Sgk beyannamesini aylık olarak beyan etmeye devam mı edeceklerdir?

Ağustos ayında personel alan firma MuhSgk’yı eylül ayında aylık mı verecek? Aylık verirse temmuz stopaj kesintisini nasıl yapacağız? İşçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık olarak verilmesi zorunludur. Vergi kesintisini 3 ayda bir bildirme hakkı olan mükellefler de işçi çalıştırdıkları takdirde, her ay b..

Temmuz ayında aylık beyan ettiğimiz MuhSgk beyannamesini Ağustos ayında üç aylık beyannameye dönüştürebilir miyiz?

Mükellefim 3 aylık muhtasar beyannamesine tabi olup temmuz sonunda çalışan işten ayrıldı. Çalışan kalmaması dolayısıyla muhtasar beyannameyi ağustosta vermeyip yine 3 aylık dönem olarak mı vereceğim? Ağustos’tan itibaren 3 aylık vermeye devam edebilirsiniz. Ancak vd de aylığa dönüşen beyanname verme şeklini 3 aylığa dönüştürmeniz g..

Yurtlara yemek hizmeti firmalar KDV indiriminden faydalanabilir mi?

Koçluk liderlik ve yönetsel eğitim hizmetleri veren firma kestiği faturalarda %18 KDV uyguluyor. Firma hizmetini genelde şirket yöneticilerine workshop seklinde bazen de bire bir veriyor. Ve bu eğitimleri otellerin toplantı salonlarında gerçekleştiriyor. Fatura açıklaması Mentorluk Eğitim Bedeli şeklinde geçiyor. 30 Temmuz 2020 tarih 2812 sayı..