Kısa çalışma ödeneğini sonlandıran bir firma tekrar kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir mi?

KÇÖ ödemesi alan bir firma 30.06.2020 tarihi itibariyle normal mesaiye dönerek KÇÖ’yü durdurmuştu. Daha önce kçö alan personellerden biri eylül ayından itibaren tekrar KÇÖ talep edebilir mi?  İşkura oran excel tablosunu göndermeniz ve açıklayıcı bir dilekçe ile talepte bulunmanız yeterli olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden vazgeçilmesi..

Firmalar 7252 sayılı prim desteğinden faydalanmak için normal çalışmaya dönmeli midir?

Çalışandan 45 saatin 15 saatinden az KÇÖ yapılmış, iş müfettişleri 15 saatten az KÇÖ yapamazsın diye tutanak tuttular. Doğru Mudur? Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın ..

Yoklama yapılmadan açılıştan vazgeçebilir miyim?

Şahıs firması olarak açılış başvurusunda bulunduğumuz kişi yoklaması yapılmadığı için işsizlik maaşının kesilmemesi için mükellefiyetten açılışından  vazgeçip kapanış yapabilir mi? Yoklamaya gelinmemiş ise mükellefiyet kaydının iptalini yapmanız halinde kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanabilecektir. Bir mükellefimize nisan ayı başından iti..

Firmaların üretim yerleri Ticaret odasından tescil ettirilmeli midir?

Firmamız için üretim ve depolama açılışı yapacağız. Ticaret odası tesciline gerek var mıdır? Üretim yerleri kanun tanımlaması ile şubedir ve tescili gerekmektedir. Anonim Şirket YK üyelerine verilecek huzur hakkı ödemesi için TTK 394.madde de açık olarak esas sözleşme veya genel kurulda tutar belirlemek gerektiği belirtiliyor. Genel Kurulda tutar..

Mali müşavirler sözleşmesini feshettiği mükelleflerinin evraklarını teslim tutanağı ile teslim etmek zorunda mıdır?

Problemli bir mükellefim ile hakaret sebebi ile tek taraflı sözleşmemi feshetmiş bulunuyorum. 30 gün içerisinde yasal evraklarını kendisine teslim edeceğim. Covid şüphesi ile izolasyonda olmam sebebi ile evrakları en sağlıklı şekilde kendisine nasıl teslim edebilirim? Teslim tutanağını daha önceki mali müşavirin teslimatında da imzalamaktan kaçınd..

Müstahsil makbuzları muhtasar beyannamede bildirilir mi?

Müstahsil makbuzu ile alım yaptık. İstanbul borsası içinde hizmet veren vergi dairesi birimi tescil sırasında stopajı peşin olarak tahsil ediyor. Bu stopaj şimdi vergi dairesindeki emanette görünüyor. Bu durumda muhtasar beyanname nasıl düzenlenecek ve mükerrer ödeme yapmamak için emanetteki paranın mahsuplaşması nasıl olacak? Müşteriniz müstahsil..