Esnaf Muaflığından Kimler Yararlanabilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından yararlanacakları da aynı maddede sayılmıştır. Buna göre, ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile ge..

Kimler Basit Usulde Vergilendirilmektedir?

Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine göre; Kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinde yazılı faaliyetlerde bulunanlar, Kanunda belirtilen şartları taşısalar dahi basit usulde vergilendirmeden yararlanamazlar..

Çalışma izni aldığımız personelin işe girişini hangi tarih itibariyle yapmamız gerekmektedir?

28/08/2020 de çalışma izni almış yabancı uyruklu personel için 20/09/2020 tarihinde işe başlama tarihi 01.09/2020 olacak şekilde kolay işverenlik başvurusu yapılabilir mi? Çalışma izni almış olan yabancı personelde de bahsedilen 30 günlük süre; 30 gün içerisinde gerekli sgk adımları (ERTESİ GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLACAK) yapılacak şeklinde mi yoks..

Basit usule tabi mükellefler e-Arşiv Fatura düzenleyebilir mi?

Basit usul mükellefler de GİB üzerinden e-arşiv fatura dilerlerse kesebilirler mi? 5.000/30.000 TL turalarda ise kesme zorunluluğu basit usul mükellefe de var mıdır? Basit usulde vergilendirilen mükellefler de e-arşiv fatura düzenler. Dilerse değil limitlere göre zorunludur. Araç alım satımı yapan mükellefim sattığı aracı e-arşiv portalı üzerinde..

Nakdi ücret desteğinden (NÜD) faydalanmanın şartları nelerdir?

İnşaat firmasının birden fazla sgk işyeri numarasına sahip şantiyesi var. Pandemi döneminde kapanan, iptal olan veya işi durdurulan şantiyelerimiz oldu ve bu durumdaki şantiyelerde çalışanlarımızı diğer şantiyelerimize SGK üzerinden nakil çıkış ve nakil giriş olarak kaydırdık.1,5 yıldır çalışanımız olan ve nakil(17.04.2020 sonra)yoluyla şantiye değ..

7252 sayılı SGK teşvikinden faydalanmak isteyen iş yeri aynı ay içerisinde başka Sigorta teşvikinden faydalanabilir mi?

Mükelleflerimin alacakları teşvikleri nereden sorgulayabilirim? Sorguladığım teşviklerde hangi rakamı dikkate alacağım? E-sgk/işveren sistemi teşvik sorgulaması yapabilirsiniz. Sorguladığınız teşviklerden yeşil olanları uygulayabilirsiniz. Aynı işyerinde 7252 ve 27103 sgk bildirgeleri 8.ay için verilebilir mi? Verilemez. 7252 ile başka teşvik ku..