Ödenen kiraların muhasebe kaydı nasıl yapılır?

2020-Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerine ait muhtasar beyannamelerde stopaj oranı %10 olarak beyan ediliyor. Vergilendirilmeyen %10 stopaj muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Vergilendirilmeyen stopaj oranı diye bir işlem olmaz. Kiranın neti ve hesaplanan % 10 gv stopajı toplamı 700 lü hesaplara borç yazılır. Ödenecek vergi 360 hesaba ..

Özel okulların 2020–2021 dönemi için düzenlemiş olduğu eğitim faturalarındaki KDV farkı geri iade alınabilir mi?

Özel okul Haziran-Temmuz ve Ağustos döneminde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için sözleşme yapmıştır. Ancak faturalandırma işlemi, eğitimin Eylül Ayında başlamış olması sebebiyle Eylül ayında başlayacaktır. Bu durumda da Kurumun % 7 İade yapma durumu söz konusu olmakta mıdır? 30 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı..

Bir kişinin dul ve yetim aylığı alabilmesi için sigortalı kişinin hangi şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir?

2001 yılında vefat eden bir sigortalının 407 gün 4A Sigortalılığı mevcut. 540 gün askerlik süresi ve 6 yıl hizmet süresi silinmiş 4b sigortalılığı bulunmaktadır. Kişinin kızı ölüm aylığı alabilir mi? Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm..

Aktife kayıtlı tarım arazilerinden amortisman ayırabilir miyiz?

Şirketimizin tapuda tarla olarak kayıtlı görünen arsası üzerinde meyve ekimi yapmaktadır. Elmaların stoklara alınması için yapılması gereken bir husus söz konusu mu? Satın alınan arsa bahçesine amortisman ayırabilir miyiz? Arazide amortisman: VUK Madde 314 – Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak: Tarım işle..

Anonim şirketlerde kar dağıtımı tescile tabi midir?

Anonim şirketlerde kar dağıtım kararlarında tescil gerekmiyor ancak noter onayı gerekiyor mu? Kâr payının dağıtılması genel kurul kararları tescile tabi değil ve MERSİS’ten işlem yapılmıyor. Ancak noter onaylı bir sureti dilekçe ekinde ilgili sicil müdürlüğündeki dosyanıza alınması için verilmesi yerinde olacaktır. 17.04.2020 tarih 31130 s..

Nakliye işlemlerinde tevkifat oranı nedir?

Nakliye faturalarında tevkifat oranı 3/10 mudur? Normal Nakliye işlemleri için düzenlenecek faturada hesaplanacak KDV’den KDV tevkifatı yapılmaz. Ancak; Yapım işleri, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı,..

Yasal süresinde beyan edilmeyen e-defteri nasıl beyan edebiliriz?

Unutma, teknik sebepler vb. durumlarda süresinde göndermediğimiz “E-Defteri” nasıl gönderebiliriz? Yasal süresi içinde düzenlenmeyen e-defter berat dosyaları; ay bazında müteselsil sırası takip edilecek şekilde sisteme berat dosyaları yüklenmelidir. Bunun dışında yasal süresi içinde düzenlenip Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderil..

Kısa çalışma ödeneği alan personeli işten çıkartırsak bu destek faizi ile beraber gelir alınır mı?

İşten çıkış yasağı olan kodlarda çıkış yapıldığında (örneğin işveren tarafından) geçmişte verilen kçö desteğinin faiziyle geri alınır mı? İş Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının 2. Bendinde yer alan ve yasağın istinasını oluşturan sebepler; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hallerdir. Bu hallede ise, a) İş sözleşme..