Tutar belirtilmeyen kamu idareleriyle yapılmış olan sözleşmelerde damga vergisi nasıl hesaplanır?

Firmamız oto tamir bakım işi yapmaktadır. Özel bir vakıf üniversitesinin araçlarının tamir bakımı için yıllık sözleşme yaptık. Sözleşmede doğal olarak rakam olmadığı için damga vergisi olmadığını düşünüyoruz. Üniversiteden sözleşmenin karar pulu harcını tahakkuk ettirin dediler. Bu tür belli bir miktar ihtiva etmeyen sözleşmeler ile ilgili yük..

Fiiliyatta inşaatı tamamlanmış ve kullanılmaya başlanılmış, ancak cins tashihi yapılmamış bir fabrika binasının satışında kurumlar vergisi kanununda yer alan taşınmaz satış kazancı istisnasından faydalanabilmesi mümkün müdür?

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Fiiliyatt..

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

KKDF, gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonunun Kuruluş Amacı Nedir? Merkez Bankası, KKDF uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak 1988 yılında..

Seyahat acenteleri turizm payı beyannamesi vermeli midir?

Mükellefim seyahat acentesi belgesi aldı. Fakat sadece servis şeklinde yolcu taşıma hizmeti veriyor. Örnek olarak X firma kongre düzenliyor ve buraya gelen misafirleri benim mükellefim yolcu taşıması yapıyor. Turizm yapı beyannamesi vermeli miyiz? Seyahat acenteleri turizm payı mükellefidir. Ancak bahsettiğiniz taşıma işinden elde edilen hasılat ..

Fatura veya ÖKC’lerde fazla tahsil edilen KDV defter kayıtlarına olması gereken gibi işlenebilir mi?

Kuaförlük hizmeti veren mükellef KDV indirimi sebebiyle yazarkasasına düzenleme yapılmasına rağmen ağustos ayı yazarkasa fişlerini %18 oranından düzenlemiştir. Deftere işlerken mevcut kesilen fiş oranını mı, yoksa yeni düzenleme ile doğru oran %8 mi kullanmak gerekmektedir? Müşteriden % 18 KDV tahsil edildiği için kayıtlara da KDV beyannamesine de..

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan sermaye şirketleri, avukat bulundurma şartlarını kaybettiklerinde avukatları ile olan sözleşmesini feshedebilir mi?

Anonim şirketimizin 300.000 TL’sı olan sermayesini, sermaye azaltımına giderek 150.000 TL’sına indirecektir. Sermayemiz 250.000 TL’sının üzerinde olduğu için sözleşmeli avukat bulundurulmaktadır. Sermaye azaltımı tescil edilince, tescil tarihinden itibaren sermayemiz 150.000 TL’sı olacağı için sözleşmeli avukatlık bulundurma..