Hızlandırılmış KDV iade Sistemi Nedir?

 HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS) HİS Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir. a) Başvuru tarihi..

Yurt Dışı Borçlanması Yapmak için Gereken Belgeler Nelerdir?

Yurt dışı borçlanma başvurusunda bulunanlar, yurt dışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerine ait belgeleri, Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre durumlarına uygun borçlanma belgesinin aslını Kuruma ibraz etmek zorunda olup ibraz edilecek belgeler; - Sosyal güvenlik s..

İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)

 İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası (EK: 20) verilir. 1.1. Genel Şartlar Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde; a) Vergi mükellef..

Turizm işe ile uğraşan bir firma iş yerinde kullanılmak üzere aldığı karavana ait ödediği KDV’yi indirim konusu yapabilir mi?

Turizm işi ile uğraşan firma işinde kullanılmak üzere bir adet ikinci el çekme karavan satın aldı ve % 18 KDV ödedi. Bu kdv’yi indirim konusu yapabilir miyiz? Ödenen KDV indirim konusu yapılabilir. Vergiden Muaf Esnaf olan sanatçı Bay A dan tablolar ve resimler almaktayız, sanatçımıza yaptığımız ödemelerde stopaj oranını yüzde kaç uygulamal..

Bir şirkette 4a’lı olarak çalışan şirket ortakları kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir mi?

Eylül ayında limited kuruluşu yaptık. Ortak ücretsiz izin ödeneği alıyordu ve eylül ayı için ödenek yattı. Bu durumda ne yapmalıyız? Kişinin 4b sigortalılığı otomatik olarak devreye girmiş olup aylık borcu tahakkuk etmiştir. İşkura ödenek sonlandırılma dilekçesi verilmelidir. Çalışan personellerimizden biri bizde 30 gün pandemi ücretsiz izinde g..

Yurt dışı borçlanma ile 5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi

1. Yurt dışı hizmet borçlanma talepleri, sosyal güvenlik sözleşmesine istinaden kısmi aylık alanların dosyalarının bulunduğu birime intikal ettirilecektir. 2. Yurt dışı hizmet borçlanma talebini alan birim, borçlanma talebine istinaden mülga 2829 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre aylığı..