Meslek ve teknik öğrenim gören stajyerlerin işe girişlerini staj yaptığı iş yerimi yapmalıdır?

Açıköğretim meslek lisesinde okuyan bir kişiyi, satış elemanı olarak tam zamanlı işe alacağız. Yalnız kendisinden evraklar istendiğinde zorunlu stajı yapması gerektiği için okul staj evrakları getirdi. Bu kişinin işe girişini nasıl yapacağız? 6764 sayılı kanun kapsamında meslek ve teknik öğrenim gören stajyerlerin meslek hastalığı ya da iş ka..

7252 sayılı SGK desteğinden faydalanmak için firmanın tüm çalışanlarının normal çalışmaya dönmesi mi gerekiyor?

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden faydalanıp 7252 sayılı kanun kapsamına geçen işyerlerinde işten çıkarma yasağı sebebi ile zorunlu olarak ücretsiz izinde bekletilen personeller var. 7252 sayılı kanundan faydalanmak isteyen işverenler ücretsiz izindekilerde dahil bütün personelleri için mi normal çalışmaya dönmesi gerekiyor? Yapılan düzenle..

A.Ş. seçimsiz genel kurul toplantısı tescile tabi midir?

Anonim şirketimizin genel kurulunu yapacağız ama bu yıl seçim yok. Bu durumda ticaret odasına tescil ettirmeden sadece ilgili evrakları ticaret müdürlüğümüzdeki dosyamıza eklememiz yeterli midir? Genel kurul, gerek son yılda yapmış olduğunuz gerek ise TTK’da belirtilen ve halen uygulamasına da devam edilen usul bu şekilde devam etmektedir. ..

KDV İadesi taleplerinde Kayıt Düzeni 

3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, KDV mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlemek zorundadır. Bu kayıtlarda en az; a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları, b) Vergiden istisna edilen işlemler..

Kısa çalışma ödeneği aldığımız süre boyunca her hangi bir personelimizi işten çıkartabilir miyiz?

K.Ç.Ö süresi boyunca SGDP çalışanların işveren tarafından işten çıkarılmasının cezası nedir? Bu durum kısa çalışma ödeneğini almayı durdurur mu? Fesih yasağı olan dönemde fesih yasağı kapsamında bir nedenle işçi çıkarılması halinde işveren ipc ödeyeceği gibi yararlanmış olduğu kçö lerde iptal olmaktadır. 25/03/2020 tarihinde yanımızda çalışan per..

Kısa çalışma ödeneğinden faydalandığımız personelimizi işten çıkardığımızda nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalırız?

Pandemi sürecinin başlangıcıyla 65 yaş üstü olan ve kronik rahatsızlığı bulunan bir personeli ücretsiz izne ayırdık. Sürecin sonunda da kendisini, tazminatını vererek iş akdini sonlandıracağız. Tazminat hesaplarken ücretsiz izne çıkarılan tarihi mi baz alacağız, yoksa iş akdini sonlandıracağımız tarihi mi? Ayrıca ihbar tazminatı da hesaplanacak mı?..

Eylül ayında asgari ücretli çalışan personellerin vergi diliminden kaynaklı ücret düşüşlerini nasıl düzeltebiliriz?

Şirketimizde asgari ücret ile çalışan personeller var. Eylül ayı geldiğinde her sene maaşlarında vergi diliminden dolayı maaşlarında düşmeler oluyor. Bu sene vergi diliminden dolayı maaş düşmelerinde ek agi uygulaması olacak mı? Olacaksa sadece bekar çalışanlar için mi yoksa evli çocuğu olan asgari ücretli çalışanlar içinde uygulanacak mı? Bu yı..

E-Müstahsil makbuzuna geçmenin şartları nelerdir?

Kooperatifimiz çiftçilerden genellikle bakliyat alımı yapmakta olup, az da olsa yaş sebze alımı yapmaktadır. Kendi dükkanında ağırlıklı olarak perakende satış yapmaktadır. E-fatura mükellefi değildir. E-müstahsile tabi olma zorunluluğu var mıdır? Mükellefinizin durumunu incelemek gerekir. 1- e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerde..