Kiralık iş yerimize yapacağımız yenileme giderlerini özel maliyetlere kayıt edebilir miyiz?

Çalıştığım şirket yıllık kira sözleşmesi yaptığı (esasında 6 yıldır kiracı ama 1’er yıllık kira sözleşmesi yapılıyor) ofis olarak kullandığı binası için yaklaşık 1 milyon TL yenileme/onarım/tadilat gibi harcama yapmak istiyor. Bunu 2020 yılında sabit kıymet ayırıp amortisman hesaplamak yerine tadilat gideri olarak giderleştirebilir miyiz? Ya..

Avrupa birliği katılım öncesi yardım aracı anlaşması kapsamında yapılan teslimlerimizi KDV beyannamemizde hangi kod ile bildirmeliyiz?

6647 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan çerçeve anlaşmasının 28/2 maddesi gereği yapılan teslimler (milli eğitim bakanlığına kesilen bir fatura) kdv beyanında “tam istisnalar kısmında 314 kodu ile mi; yoksa diğer istisnalar kısmında-441-kodu ile mi beyan edilmelidir? 314 kod kullanılmalıdır. Turizm seyahat acentasındaki araç sa..

İşletmemiz tasarruf amaçlı olarak bankadan fiziki olarak gram altın almıştır. Hesap planında hangi hesapta takip etmeliyiz?

İşletmemiz tasarruf amaçlı olarak bankadan fiziki olarak gram altın almıştır. Hesap planında hangi hesapta takip etmeliyiz? TDHP Fiziki altının hangi hesap da takip edileceği konusunda bir tanımlama yoktur. En uygun hesap 118 hesap olabilir. Yeni kurduğumuz inşaat firmasında erp tabanlı Microsoft dynamic nav programını kullanacağız. Bu programd..

Sene başında bildirdiğimiz gelir vergisi stopajının 31 Temmuz ve sonrası için olan kısmını geri alabilir miyiz?

Avukat müşterimiz stopajlı olarak kiraladığı ve kullandığı ofisin bir odasını bir başka avukata kiraya veriyor. Bu durumda alacağı kira tutarı için kdv dahil serbest meslek makbuzu (stopajsız) düzenleyecek ve açıklamasına oda kira bedelimi yazılmalıdır? İki düşünce de yanlıştır. Avukatın kiraladığı ofisin bir bölümünü başka birine kiraya ver..

Şirket çalışanı için ödemiş olduğu özel sağlık sigortasını gider olarak yazabilir mi?

Şirket tarafından çalışanın kendisi ve ailesi için ödenen özel sağlık sigortası brütleştirilerek gider gösterilebilir mi? Sadece çalışana ait olan kısım mı gider gösterilir? Bireysel emeklilikte işverence sadece çalışana ödenen prim gider yazılır. Özel sağlık sigortası için çalışanın ailesi için yapılan ödeme gider yazılmaz. Çalışan tarafından k..