Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmanın şartları nelerdir?

İşveren kendine ait şubesini 24.10.2020 tarihinde kapatacak. Bu şubede çalışan ve doğum izni 15.10.2020 tarihinde bitmiş olan personelin merkeze nakli yapılacaktır. Merkezde yarım çalışma iznine başvurabilir mi? Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre i..

İş göremezlik ödeneği alan personelimizin istirahatli olduğu günlerin bordro tahakkukunu nasıl yapmalıyız?

İşgöremezlik rapor alan personelin maaşını yine 30 gün üzerinden yaparak Tahakkuk ediyorum. Sadece işgöremezlik olarak kurumdan aldığı tutarı kendisinden istiyorum. İşçi Maaş tahakkukunda 335 hesapta örneğin 3.500,00 TL Maaş Tahakkuk etmişse 350,00 TL İş göremezlik alacaksa Maaşı 3.150,00 TL yatırıyorum. Personel parayı aldığını söylediğinde 335..

Şahsi harcamalar B formunda beyan edilir mi?

Gelir vergisi mükelleflerinin şahsi araç alışları, yüksek tutarlı araç bakım onarım giderleri, evlerine aldıkları beyaz eşyalar gibi harcamaları defterlerine işlenmiyor. Aylık Ba form bildirimi konusunda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Özel harcamalar deftere kaydedilmez.  B formuna yazılmaz. Yapılacak incelemede harcamaların özel olduğunu..

Şirket ortağı şirkete olan borcuna karşılık başka bir tüzel kişiliği şirketin bünyesine katarak şirkete olan borcunu ödeyebilir mi?

İki limited şirketin tek ortağı aynı kişidir. Ortağın bir şirkete 4.500.000 TL borcu var. Bu borcu kapatmak için şirketleri anonim şirkete çevirmeyi düşünüyor. Birkaç yıl içerisinde borcu olmadığı şirketi satın alarak borcu kapatma planı var. Bu düşünce doğru mu?  Tüzel kişiliklerde ortağı tek ve aynı kişi olmasının önemi yoktur.  Her ş..

Tehlikeli iş yerlerinde hangi tarihten itibaren iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanı bulundurmak zorunlu olmuştur?

Anestezi Doktoru olan müşterimiz ozon terapi ve mezoterapi uygulaması ile özel muayenehane açmak istemektedir. Bu faaliyet ile kdv oranı % kaç olacaktır. Ayrıca söz konusu muayenehanede ödeme kaydedici cihaz mı, e-serbest meslek makbuzu mu kullanılmalıdır? Uygulanacak KDV oranı %8 dir. ÖKC kullanılmaz. E-Smm kullanılır. Tehlikeli iş yerlerinde ha..

Limited şirketlerde dışarıdan müdür olarak atanan kişiler şirketin borçlarından sorumlu mudur?

Limited şirket müşterimiz iç yönerge yayınlayarak şirket içinde çeşitli görevlerde müdürler tayin etmektedir. İdari işler müdürü, finans müdürü gibi. Bu kişilerin belirli yetkileri olmakta ve kendilerine imza sirküleri çıkarılmaktadır. Sorumuz bu sınırlı yetki ile çeşitli departmanların müdürlerinin Vergi ve SGK gibi borçların ödenmeme durumun..