Lise stajyerleri muhtasar beyannamede bildirilir mi?

Firmamıza haftanın belli günlerinde çalışmak üzere lise stajyeri aldık. Firma olarak bizim yapmamız gereken resmi bir işlem var mıdır? Stajyere ücret verme zorunluluğu var mıdır? Ücret vermek istersek bordro da ne şekilde göstermek gerekir? GVK 23/12.Maddesi aşağıdaki gibidir. “3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na tab..

2020 yılında brüt satış tutarı 10 Milyon olan mükellefler e-defter kullanmaya ne zaman başlamalıdır?

Cirosu 2020 yılında (bu yıl) 10 milyon TL olan mükellef 2021 yılında e-deftere geçmeli midir? Takip eden yılın başından itibaren başlar. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıda bahsi geçen soru e-defter uygulamasına geçiş kriterlerinden yalnızca bir tanesidir. Dikkatlice diğer kriterleri de incelemek gereklidir. Bu mükellefin e-fatura yükümlülüğünü de k..

Meslek mensupları irtibat bürosu kurabilir mi?

İrtibat bürosu kurmak istiyoruz. Kuracağımız irtibat bürosunun smmm ile bir sözleşme yapması zorunlu mu yoksa beyannamelerini kendisi verebilir mi? Meslek mensupları irtibat bürosu açamazlar. Sorunuzda bahsettiğiniz irtibat bürosu ticari bir işletmeye ilişkin ise; Merkezin beyannamelerini kim veriyor ise irtibat bürosunun da beyanı merkezden veri..

Genç girişimcilere sağlanan SGK ve Prim desteğine başvuru yapabilmenin şartları nelerdir?

Kadın girişimciler için vergi muafiyeti var mıdır? Kadın girişimciler için özel bir düzenleme yoktur. 2020 yılı Şubat ayında iki ortaklı bir limited şirket kurduk. Ortaklardan birisi 25 yaşında diğeri 50 yaşında. 25 yaşındaki ortak 1 yıl süreli genç girişimci bağkur desteğinden faydalanmak istiyor. Bunun için ne yapmalı? Prosedür nedir acaba? Yap..

Aile ve çocuk yardımlarından SGK primi kesilir mi?

Aile ve çocuk yardımlarında SGK istisnası uygulaması ile ilgili kriterimiz ne olmalıdır? Aile ve Çocuk yardımı muafiyeti uygulanırken AGİ ile bağ kurulmalı mıdır? Yani çalışanın eşi bir başka işyerinde çalışıyor ise AGİ uygulanmıyor ve AGİ uygulanmadığı için Aile istisnası /indirimi tutarı kadar SGK dan muaf tutulmayacak mı? Aile ve çocuk yardımla..

İmalathaneler tescile tabi midir?

Şirketimiz yeni bir yer kiraladı ve imalathane olarak kullanacak. Ticaret odası ile görüştüğümde imalathane için tescil yapmadıklarını ve sadece karar defterine karar almamız gerektiğini söyledi. Ticaret odasında tescil edilmeyecek ancak karar defterine alınması gereken bu kararın noter tasdiki gerekli mi? Alınan kararların noter onayı olması yeri..