Personellerimizin doğum izninde olduğu süreler için almış oldukları raporları onaylamamız gerekir mi?

Analık doğum iznine ayrılan işçi için 1. raporunun başlangıç tarihi 12.08.2020, bitiş tarihi 07.09.2020 dir. 2. raporunun başlangıç ve bitiş tarihleri 08.09.2020-12.12.2020’dir. 1. Raporu ve 2. raporu 12.12.2020 tarihinde onaylarsak 1.raporu süresi dışında onayladığımız için işçi rapor ücretini alamayabilir mi? Bu raporda istirahat başl..

Eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunacak mükellefler serbest meslek kazancı kapsamında mıdır?

Eğitim danışmanlığı destekleyici hizmetler 85.60.02 nace kodu olan bir mükellef serbest meslek mi işletme defteri olarak mı açılmalıdır? Defter tutma nace kodu ile belirlenmez. SM tanımı GVK 66. maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Eğitim veren kişi Öğretmen ise SM erbabı olur. Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutad meslek..

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeden sona erdirilmesi halinde oluşacak yaptırımlar

Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak ödemeler İş Kanununun uygulandığı otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi bulunan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iş mahkemesince veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin ..

ÖTV Kanunundaki İhracat istisnası

1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır. a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şube..

Ücret dışı ödemelerin SGK primine tabii tutulması

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden ücret dışı ödemelerin prime tabii tutulması Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, ücret dışındaki diğer ödemeler öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir. Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan prim, ikramiye gi..

Günlük Kazanç Sınırları ve SGK Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Primlerin İade İşlemleri

1-Günlük kazanç sınırları İşverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirlenmekte olup söz konusu kazanç sınırları 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun ..

Tasfiyeye giren şirketler tasfiye sonuna kadar şirkette çalışmaya devam edebilir mi?

Aynı işveren bağlı 2 taşeron dosyasında bir işçimiz 15 gün olarak kısmi süreli çalışmaktadır. 2.dosyada işçi ihtiyacı kalmadığından çıkışı yapılacaktır. Çıkış sebebine nakil mi istifa mı yazmalıyım? Çıkış nedeni ne ise o yazılmalıdır. İşçi yazılı istifa veriyor ve 2. dosyadaki işi bırakıyor ise istifa olarak bildirebilirsiniz. Tasfiyeye giren şi..

Reddi miras durumlarında ölen kişinin emekli aylığı yakınlarına bağlanabilir mi?

Tek ortaklı şirket sahibi covid nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Şirket sahibi emekli sandığından emekli idi. SGK ve vergi borcundan dolayı mirasçılar reddi miras yapacaktır. Emekli maaşı bu durumda eşine aktarılır mı? Ölüm aylığı miras bırakan tarafından bırakılmış bir hak değil, kanun tarafından ölümle hak sahibi mirasçıya tanınan bir haktır. Mi..

Home ofis çalışan vergi mükellefleri SGK açılışı yaptırabilir mi?

Bir gerçek kişi mükellefiyetimizi tür değişimi ile Limited Şirket olarak değiştirdik ve akabinde başka bir şirkete devredip müdürlükten ve ortaklıktan ayrıldık. Sonrasında hissesini devreden ortak tekrardan gerçek kişi vergi mükellefiyeti açabilir mi? Gerçek kişiler hiçbir şart ve koşul olmaksızın her zaman GV mükellefiyeti açabilirler. Önce..