Güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe %2,8 ve inşaat sektöründe %5,7 azaldı

Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2020 Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,8 ve inşaat sektöründe %5,7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı. Mevsim etkilerind..

Kitap satışları KDV’den istisna mıdır?

Özel eğitim kurumu olan bir işverenin KDV’size aldığı ders kitapları ve yardımcı kitapları öğrencilere satarken keseceği fatura da kdv oranı ne olmalıdır? Kitap satışı tüm aşamalarda KDV’den istisnadır. Okul da KDV tahsil etmeyecek. Home office işyeri ve sadece internet üzerinden perakende satış yapılacak ve tüm satışlara fatura düzen..

Serbest meslek ortaklığı adına açılmış olan banka hesabındaki ticari kazançlar deftere kayıt edilir mi?

Avukatlık ortaklığına ait banka hesaplarında zaman zaman faiz geliri ve kur farkı geliri meydana gelmektedir. Bu gelirler, Avukatlık ortaklığının serbest meslek kazanç defterine gelir olarak yazılabilir mi? Bankadaki hesap ortaklık adına TİCARİ MEVDUAT olarak açılması halinde elde edilen faiz geliri SMK defterine gelir yazılır. Kesilen vergi Geçic..

Gelir vergisi mükellefleri ticari defterlerine kayıt etmedikleri araçlarını satarken fatura düzenlemeli midir?

Sigorta acenteliği yapan bir gelir vergisi mükellefinin kendi adına aldığı binek aracını sabit kıymete kaydetmedik. Araca ait herhangi bir gideri işletme defterine işlemedik. Mükellef bu aracı sattığı zaman araç için fatura düzenlemesi gerekiyor mu? İşletmede Kayıtlı olmayan araç satışı için fatura düzenlenmez. (Kişisel Araç /eşya satışıdır) Şirk..

Tarımsal girdi fiyat endeksi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,63 arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Eylül 2020 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %10,63, aylık %2,31 arttı Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,21 artış gösterdi. Ana gruplar itibari..

Limited şirketlerin kurmuş olduğu adi ortaklıklarda çıkan kazancı şirketler geçici vergi beyannamesinde nasıl bildirir?

İki Limited şirketten oluşan adi ortaklık firmamız bulunmaktadır. Ortaklığa ait gelir tablosundaki kar/zarar durumunu Tüzel kişiliği bulunan şirketimiz için kurum geçici beyannamesine nasıl beyan etmeliyiz? Şirketiniz Adi ortaklıktan hissesine düşen kazancı 640 hesaba kaydederek geçici vergi beyannamesinde bildirim yapar. Tekel satışı yapan mükel..

Kasım ayı itibariyle daha önce kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmayan bir firma kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir mi?

Daha önce KÇÖ ve NÜD sistemine başvurmayan faydalanmayan işyeri 1 Kasım 2020 tarihi itibari ile başvuru yapabilir mi? NÜD 17.04.2020 öncesi iş sözleşmesi bulunan işçileriniz için başvurusunu gerçekleştirebileceğiniz bir destektir. Uzatılan KÇÖ ise 30.06.2020 öncesi başvurunuz olması halinde yararlanabileceğiniz bir ödemedir. Ancak ayrıca söz konu..

Ayın tamamında kısa çalışma ödeneği alan bir personel için işveren ayrıca ücret ödemesi yapmalı mıdır?

Ayın tamamında çalışmayan kısa çalışma ödeneğinden yararlanan personele 30 günlük ödenek yatmaktadır. 31 çeken aylarda eksik gün gösterirken 0 matrah 31 gün mü göstermeliyiz yoksa 30 gün eksik 1 günlük ücret ödemesi yapılmalı mıdır? İşçi gelip bir gün çalışmamışsa; 0 matrah bildirilmelidir. Pandemi nedeni ile Kısa çalışmadan yararlanarak ödenek a..