Kasım ayında bir senelik peşin ödediğimiz kira için uygulayacağımız stopaj oranı ne olmalıdır?

2021 yılı kirasını Kasım ayında peşin ödedik. Muhtasar Stopaj durumu nedir? Stopaj indiriminden faydalanacak mı? 31/12/2020 tarihine kadar ödenen Kiralar için % 10 GV stopajı yapılır kira süresinin önemi yoktur. Mükellefimizin sigortalı çalışanı işyerinde kendi aracını iş amaçlı kullanmaktadır. Ayrıca ödemesi şirket kredi kartı ile yapılıyor. Bu ..

Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları grup şirketlerinin beyannamelerini gönderebilir mi?

Grup şirketinde muhasebe bölümünde çalışmaktayım. Smmm ruhsatımı alıp şirketin beyannamelerini gönderebilir miyim? Bu grup şirketi olduğu için mükellef sınırlaması var mıdır? Bağımlı olarak sadece 1 firmanın (bordrosunda kayıtlı olmak şartı ile) beyannamelerini gönderebilirsiniz. Bağımlı olarak çalışacak meslek mensubunun işe giriş kodu ne olm..

4/a kapsamında tam zamanlı çalışan bir kişi kendi işletmesini açarsa bağ-kur primi öder mi?

4’a lı tam zamanlı çalışan biri ayrıca kendi işletmesini açar ise bağkur primi ödemek zorunda mıdır? Sigortalının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması n..

İnceleme ve uzlaşma safhasındaki işlemlerimiz için 7256 sayılı kanundan faydalanabilir miyiz?

Vergi İncelemesi sonucu vergi ve cezaları henüz uzlaşma öncesindedir. 7256 sayılı kanundan bu konuda nasıl yararlanabiliriz? İnceleme ve uzlaşma safhasındaki işlemler henüz gerçekleşmediği ve kesinleşmediği için 7256 Sayılı yapılandırma kanunu kapsamında değildir. 7256 sayılı yapılandırmayı sadece internetten mi yapacağız kuruma gitmemize gerek v..

7256 sayılı kanun kapsamında Bağ-Kur borçlarını yapılandıranlar genel sağlık sigortasından faydalanabilir mi?

7256 Sayılı Kanun kapsamında 31/12/2020’ye kadar ödenmeyen veya yapılandırılmayan Bağkur borçlarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? 4b (Bağkur) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar İle Ek-5 (Tarım Sigortalılığı) ve Ek-6 (Ticari Taksi Sigortalılığı)’ncı Maddeleri Kapsamında Sigortalı Olanların Borçlarını Yapılandırma 5510 sayılı Kanunun 4&r..