Oto yıkama hizmetlerinde yıl sonuna kadar uygulanacak KDV oranı nedir?

Oto yıkama ve otopark işletmeciliği yapan bir işletme, yıl sonuna kadar (01.08.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında) otopark hizmetinden elde ettiği gelir için %18 KDV ve oto yıkama hizmetlerinden elde ettiği kazançlarda ise %8 kdv oranı ile fatura veya yazarkasa fişi düzenlemesi doğru mudur? “Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanmas..

Huzur hakkı ödemelerinden SGK primi kesilecek mi?

Huzur hakkı ödemelerinin prime tabi olup olmadığı Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin p..

İkale bedeli SGK Primine tabi midir?

İş akdinin ikale (bozma) suretiyle sonlanması halinde yapılacak ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilip edilmeyeceği ve ikale (bozma) tazminatı adı altında yapılan ödemelerin kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği İkale sözleşmesi bozma ya da fesih sözleşmesi olarak değerlendirilm..

Varlık barışından sadece vergi mükellefleri mi faydalanır?

7256 sayılı kanun kapsamında varlık barışından yararlanabilmek için, daha önce vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler kanunun yayım tarihinden sonra gelir vergisi mükellefi olursa yurt içindeki varlıkları dolayısıyla varlık Barışından yararlanabilir mi? Varlık barışından vergi mükellefi olsun olmasın, sonradan mükellef olsun her kişi ve kurum yara..

Belediyelere olan borçlar için taksitlendirme başvuruları başladı

BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR 7256 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile belediyelerin anılan Kanun kapsamına giren alacakları sayılmış olup bu alacaklar aşağıda belirtilmiştir. 1- 213 sayılı Kanun Kapsamına Giren Alacaklar – 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan..

Personele hediye olarak verilen altınlardan sigorta primi kesilecek mi?

Altın bedellerinin prime tabi olup olmayacakları Ayni yardım yiyecek, giyinme, ısınma vb. doğrudan sigortalının ihtiyacını gidermeye yönelik para olarak değil de mal veya hizmet olarak yapılan yardımlardır. Sigortalısına giyim yardımı adı altında nakit ödeme yapan işverenin bu yardımı ayni yardım değil nakdi yardım olacağından sigorta primine tabi..

Geçmiş dönemde taksitlendirdiğimiz borçlarımızı 7256 sayılı kanun kapsamında yeniden taksitlendirebilir miyiz?

7256 Sayılı kanun kapsamında yapılandırma yaparken 7143 sayılı kanun kapsamında devam eden taksitleri yapılandırmaya dahil ettiğimizde sadece kalan taksitler üzerinden mi hesap yapılacak yoksa yapılandırma bozulup yeniden hesaplanıp ödenen taksitler düşüldükten sonra kalan tutarlar mı bölünecektir? 11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer ..

7256 sayılı kanun ile SGK teşvikleri uzatıldı mı?

Kasım ayı muhsgk bildiriminde bulunacağım. Sgk teşvik tanımlama 7252 4447/geçici 26. Madde kçö-nüd yararlananlar personeller için kasım ayı için teşvik tanımlama yapacağım.  Teşvik tanımlama sorguladığımda teşvik süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermiştir ibaresi geliyor. Geçen hafta 18 kasımda başka işveren için tanımlama yapmıştım. Teşvikler..