7252 sayılı SGK teşvikinden kaç gün faydalanabiliriz?

17/Nisan 30/Eylül arası NÜD’den yararlanan personel 1 Kasım tarih itibari ile işbaşı yaptı ve 7252 teşvikten yararlanacaktır.   Fakat verileri girdiğimde ortalama gün sayısını 11 veriyor. Hatalı veri girişimi yapıyorum.   Ortalama gün sayısı 30 gün mü? Bu destekten, kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihi..

30 Haziran öncesinde kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığımız personellerimize yeni personeller ekleyebilir miyiz?

İş yerimizi kapatacağımız işçimize haftada 2 gün çalışma yapıp kısa çalışmadan faydalandığımız göz önüne alınarak örn 7 yıllık işçimize kaç gün önceden bildirmeliyiz ve iş arama izni kullandırmalıyız? 56 gün mü yoksa farklı bir hesaplama mı yapmalıyız? İşçinize hafta 2 gün fiili çalışma + kçö düzenlemesine geçtiğinizi belirtmişsiniz toplamda eksik..

7256 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Vergiler Taksitlendirilecek mi?

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleştiği halde ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için de Kanun hükmünden yararlanılabileceği belirtilmiştir. Buna göre, muhtelif şekillerde kesinleşen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi hen..

AGİ Üzerinden SGK Primi Kesilir mi?

Asgari geçim indiriminin sigorta prime tabi olup olmadığı Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması, sigortalının brüt ücreti üzerinden kesilen sigorta primi (sigortalı hissesi) tutarı düşüldükten sonra kalan vergiye esas tutardan (matrahtan) kesilmesi ve maliyeye ödenmesi gereken gelir vergisinden, aylık bazda mahsup edilmesi gereken asgari geçim in..

Vergi aslına bağlı vergi ziyaı cezalarının tamamı siliniyor.

7256 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş ve Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Vergiler için örnek hesaplamalar Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olan ve Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, bu tarihe kadar (bu tarih dâhil) vadesi gel..

Geçici İlmuhaber nasıl çıkarılır?

20.11.2020 tarihinde Tek kişilik 200.000.00 TL sermaye ile bir A.Ş. kuruldu. Bu şirket geçici ilmuhaber nasıl çıkarabilir?  Karar alınacaksa tescil onay lazım mı? İlmühaber çıkarmak için yönetim kurulu kararı alınmalı ve bu karar istinaden ilmühaberlerin hazırlanması gerekir. Bu durum tescile tabi değildir. Nama yazılı hisse senedinin bastır..

Serbest muhasebeci mali müşavirler internet üzerinden reklam verebilir mi?

Meslek mevzuatı gereği reklam yasağımız mevcut. Arama motorları belirli bir ücret karşılığında, arama sonuçlarında ön sıralarda çıkarma hizmeti vermektedir. Yani meslekle ilgili bir kelime arandığında ön sıralarda çıkabilmek için bu hizmetten yararlanılabilmektedir. Arama motorlarından bu şekilde faydalanılması reklam yasağına girmekte midir? ..

7252 sayılı SGK teşvikinden Kasım ayında faydalanabilir miyiz?

Kasım ayı muhsgk bildiriminde bulunacağım. SGK teşvik tanımlama 7252 4447/geçici 26. Madde kçö-nüd yararlananlar kasım ayı için teşvik tanımlama yapabilir miyim? 7252 sayılı teşvik hesaplamanızı kontrol ediniz. Ortalama KÇÖ veya NÜD günlerinden işçi bazında 7252 hesaplanmakta ve süre belirlenmektedir. Bu hesaplamalarınız doğru ise ilgili SGM ..

İhbar öneli süreleri hesaplanırken kısa çalışmada geçen süreler hesaplamaya dahil edilmeli midir?

Covid-19 nedeniyle şirketimizi 31.12.2020 tarihi itibariyle feshetme kararı aldık.  Covid döneminde Kısa Çalışma uygulamasını yapıyoruz. Haftada 2 gün çalışıyoruz. Çalışanlarımıza İhbarda bulunduk. Ancak İhbar öneli süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda tereddütde kaldık. Örneğin 7 yıl çalışan bir elemanımıza kanunda yazan 8 hafta 56 gün ö..