Bilanço usulüne tabi bir mükellef basit usule geçiş yapabilir mi?

Bilanço esasına tabi mükellef son 2 yıl hadleri çok düşük. Şu anda sadece 1 adet ticari taksisi bulunmaktadır. Bilanço usulündeyken 2021 yılına basit usule geçiş yapabilir mi? Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şa..

Tasfiyeye giren işyerimizdeki personellerimizin işten çıkışını ne zaman yapmalıyız?

Şirketimiz tasfiyeye girdi. Çalışanlarımızın işten çıkışını hangi tarih itibariyle yapmamız gerekmektedir? Tasfiye her zaman şirketin ticari faaliyetlerinin sona ermesi değil bu sürecin devam ettiği anlamına da gelmektedir. O zaman fiili çalışma bittiğinde çıkış yapılmalıdır. Eğer tasfiye kararı alınmış ticari faaliyet durmuş ise tasfiye karar ta..

Kovid-19 olan personellerimizin SGK bildirimlerini nasıl yapmalıyız?

Gerçek kişi mükellefimiz ve çalışanları covid olmuş ve karantinadadırlar. Bu durumda işçilerin SGK bildirimlerini nasıl yapmalıyız? Tam göstermek istediğimiz kişileri ücretli izinli gösterebilir miyiz? İşçiler kçö den yararlanıyorlar ise raporlu olan günler onaylanıp 27 kod ile bildirilmelidir. İşçiler nüd alıyorlar ise ve raporlu iseler raporlu ..

17 Nisan tarihinden sonra işe girenler için nakdi ücretsiz izin desteğine başvuru yapabilir miyiz?

17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girenlerin Kasım ve Aralık 2020 ücretsiz izin desteğinden yararlanmaları mümkün mü? Yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar mümkün değildir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Normal çalışmaya dönüldü ve 7252 sayılı kanundan doğan teşvikten yararlandı. Aynı çalışanlar için Kısa çalışma ödeneğinden ve 7252 sa..

Ödenmeyen SGK primlerini hangi hesapta takip etmeliyiz?

Ödenmeyen SGK primlerini (ne zaman ödeme yapılacağı belli değil) hangi hesaplarda izlemeliyiz? Kayıt düzeni nasıl olmalıdır? Ödenmeyen SGK primlerinin gider olarak yazılması mümkün değildir. Her ne kadar tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesine göre ticari karın tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınsa da kurumlar veya gelir vergisi beyannamel..

27103 sayılı SGK tevşiki uzatıldı mı?

Firmamızda 27103 sayılı teşvikten faydalanarak işe alınan personelin teşvik süresi 31.12.2020 tarihinde bitmektedir ve bu teşvikten 1 aylık bir süreç için faydalanacaktır. Bu teşviğin uzatılma durumu nedir? uzatılırsa faydalanılan teşvik süresine de eklenerek uzayacak mıdır? 27103 sayılı teşvikin uzatılması hakkında bir yasal düzenleme ya da ..

7256 sayıl Kanun kapsamında Vergi ve SGK borçlarımızın bir kısmını peşin ödeyip bir kısmını taksitlendirebilir miyiz?

2018 gelir vergisi dönemine ait beyanname 25.10.2020 tarihinde verilmiştir. Çıkan özel usuzluk cezası 7256 sayılı yapılandırma kanununa girer mi? 7256 sayılı yasadan yararlanılamaz. 7256 SK ile vergi aslına bağlı olmayan cezalarda % 50 indirim yapılır. Kalan % 50 ise üfe hesaplanarak taksitlendirilir. 7256 SK’dan yararlanamasanız da zaten ..