Kamu idaresine yapılan bağış ve yardımlar gelir veya kurumlar vergisinde indirim konusu yapılır mı?

Kitap basımı yapan mükellefim Valiliğe her bastığı kitaptan 2’şer adet kitap veriyor. Bu kitapları bağış olarak nitelendirip gelir vergisinde indirim konusu mu yapabilir miyiz? Elimde sadece kitapları teslim ettiğime dair kitap adetlerini gösteren alındı belgesi vardır. Yapılan bağış için; 689 (KKEG) (B) 152 (A) Olarak kayıt yapılır. Geçici..

İşletme esasına tabi olan bir işletmeyi limited şirkete dönüştürebilir miyiz?

Şehirler arası yük taşımacılığı ve sepetli vinç işi yapan mükellef 2020 defter değiştirme haddi nedir? Alış satış tutarını mı baz alacağız yoksa iş hasılatını mı? Hasılat cirosu baz alınır. İşletme esasına tabi şahıs işletmesini limitede dönüştürürken gerekli SMMM raporunu nasıl dolduracağım? İşletme esasına tabi şahıs işletmesini limited şirke..

Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu

Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2019 Eğitim harcamaları %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %31,9 ile ilkokul, %26,4 ile ortaokul ol..

Serbest meslek mensubu önceden yanında çalıştığı meslek mensubunun mükelleflerinin defterini tutabilir mi?

Eski muhasebe ofisinden ayrılalı 1 yıl oldu. Kendi adıma ofis açacağım. Eski çalıştığım büroda tutulan mükelleflerden 3 tanesi defterlerini benim tutmamı istiyor. Kendileri bana bu taleple geldiler. Eski çalıştığım ofisteki 3 tane mükellefin defterlerini benim tutmam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Önceden çalıştığınız iş yerinden İki tam yı..

E- fatura kullanıcıları E- Defter Kullanmak zorunda mıdır?

Mükellefim 2020’nin ağustos ayında mecburi olmadan e-faturaya geçti. 2020 cirosu 5.000.000 altında 2021 yılında e deftere geçmesi gerekir mi? Hayır. E-defter tutmak zorunda değildir. Bilanço usulüne göre defter tutan gerçek kişinin cirosu 900.000 TL. civarındadır.  E-deftere geçme zorunluluğu varmı? Verdiğiniz rakama göre e-defter zo..

Normal çalışmaya dönmüş daha önce kısa çalışma ödeneği almış bir firma tekrar kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir mi?

Daha önce KÇÖ yararlanmış olan firmamız için 20.11.2020 sonrası tekrar KÇÖ yararlanmak istiyoruz;   1-) İlk dönemde yararlanmayıp ya da yeni işe girmiş olan personeller için başvuru yapılırken ilk 7 günlük işverenin ücret ödeme zorunluluğu var mıdır? 2-) Yeni listeye eklenecekler için KÇÖ tarihi 01.12.2020 mi kabul edilecektir? 3-..

Ticaret sicile kayıt olan bir vergi mükellefi işletme defteri tutabilir mi?

Ticaret siciline kaydolan bir vergi mükellefi işletme defteri tutabilir mi? Yoksa yasal hadleri aşmasa bile bilançoya geçmeli midir? TTK bakımından değerlendirilememiş olup, kaydın olmaması halinde esnaf sicilde kayıt yapılması önerilebilir. Ancak ticaret sicilde kayıtlı işletme için gerçeğe uygun defter tutulmasının yerinde olacağın değerlendirme..