2021 yılı kirasını 2020 yılında ödenirse stopaj oranı ne uygulanır?

2021 kirası 2020 yılında ödenirse stopaj oranı ne olmalıdır? Kira ödemesi 31/12/2020 tarihine kadar yapılırsa gelir vergisi stopajı %10 olarak uygulanır. Sürenin 2021 yılına sarkmasının önemi yoktur. İşyerlerinde kira stopajı bu yıl için % 10 uygulanmaktadır. Kiracı kiraladığı yerin 2021 yılı için kirayı peşin ödenecektir. 2021 yılına tekabül e..