İran Yaptırımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sayı: 41111086-TİM.İMMİB.GSK.KİO.2020/824-21007      İstanbul, 18/12/2020 Konu: İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular Hk. Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün yazısında, Tahran Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, &nda..

2019 ve 2020 yılı kiralarını 2020-Aralık ayında ödediğimizde uygulayacağımız stopaj oranı ne olmalıdır?

Mükellefim kira bedeli olarak 2020 aralık ayında içerisinde 1 yıllık kira bedelini 2021 yılına ait senetler vererek ödemesini yapmıştır.  Burada 1 yıllık kira stopajını senetler 2020 yılında verildiğinden kiranın tamamını %10 stopaja göre mi bildirmem gerekiyor yoksa senet vadeleri 2021 olduğundan senet vade tarihlerinde bildirip o tarihteki s..

Gümrük giriş beyannamesi ile menşe şahadetnamesinin 3833 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 90792880-155.01.05.04[189]-E.36804                                                                                                                                                         24/01/2020 Konu : Gümrük giriş beyannamesi ..