İthalattan doğan fiyat farkı faturasında KDV

20 Aralık 2020 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-200-67 02/02/2012 Konu : İthalattan doğan fiyat farkı faturasında KDV İlgide ka..

Kısmi süreli çalışan personeller çalışma izni başvurusunda ortalama personel sayısına dahil edilir mi?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan D..