Güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Sektörel Güven Endeksleri, Aralık 2020 Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %9,2, perakende ticaret sektöründe %7,8 ve inşaat sektöründe %7,2 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ara..

İşletme defterine geçmiş yıl karları yazılır mı?

Kurumlara araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere bir firma tesis etmek istiyoruz. Serbest meslek erbabı olarak mı yoksa bilanço usulüne göre mi defter tasdik ettirmemiz gerekmektedir? Elde edilecek kazanç Ticari kazançtır. Yeni kurulan mükellefiyet dilerse işletme defteri diler ise Bilanço esasına göre defter tutabilir. İşletme defteri..

2020 Yılı defter geçiş hadleri hangi yılın verilerine göre belirlenir?

İşletme defteri mükellefin 2020 yılı alışları toplamı 320.000 TL, satış hasılatı 399,000 TL’dir. Bu mükellefin 2021 yılında bilanço usulüne geçmesi gerekir mi? Sınıf değiştirme hadleri henüz açıklanmadı. Bu ayın sonuna kadar açıklanacaktır. Aralık ayında yayınlanan defter tutma hadleri 2020 cirolarına bakıp,2021 yılında tutacağımız defter..

2008 Yılından itibaren Bağ-Kur günlerini ihya ettirecek bir kişinin prim borcu hangi tutar üzerinden hesaplanır?

01/10/2008 tarihi itibariyle bağkur tescili yapılacak olan şirket ortağına ait hesaplanacak bağkur borcu; o yıllardaki bağkur primi mi esas alınıp bugüne kadarki gecikme zammı uygulanacak? Yoksa eski yıllara ait prim değil, her aya bugünkü prim tutarı uygulanıp, ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacak mı? Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkras..