Geçmiş yıl karlarını sermayeye eklemeden önce yasal yedekleri toplu olarak ayırabilir miyiz?

Şirkete ait geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinde geçmiş yıl zararı 131 hesap 431 hesap dikkate alınarak yapılabilir mi? Şirket kuruluşundan itibaren hiç ayrılmamış yedek akçeler ayrılıp kalan bakiyeyi mi sermayeye ilave etmek gerekir? Yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan net kar ancak sermaye artışında kullanılan fon olarak değerlendir..

Geçici ilmühaber hisse senedi yerine geçer mi?

Geçici İlmühaberler Bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara..

Yabancı Uyruklu Şirket Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Çalışma İzni Alması Gerekir mi?

YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ORTAKLARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKİR Mİ? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; 1- Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, 2- Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, 3- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite..

A.Ş. Denetim Raporu Nasıl Düzenlenir?

A.Ş. DENETİM RAPORU NASIL DÜZENLENİR? 1- Denetçi, yapılan denetimin; 1.1- Türü, 1.2- Kapsamı, 1.3- Niteliği, 1.4- Sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. 2- Bundan başka ayrı bir rapo..

Nakit sermaye artırımında indirim uygulaması ne zaman yapılır ?

Sermaye artış faizi ile ilgili olarak firmamız 2018 sermaye arttırdı. Sermaye ödemeleri tamamlandı. Son Geçici Vergide ve Kurumlar Vergisinde Faiz indirimi hesaplaması yapılacak diye biliyorum. Sorum bu indirim 2018 yılında eğer sermaye azaltması yoksa uygulanacak yine son dönem Geçici ve Kurumlar Vergisi için uygulanacak bir hesaplama 1.2.3.Dönem ..