Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında Serbest Bölgede işleme faaliyeti yapabilir miyiz?

SORU Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işleme faaliyeti yapılabilir mi? CEVAP Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, sadece dâhilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, ancak hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri..

Küçük çocuklara ait eğitim faturalarında kimin ismi yazılmalıdır?

SORU Eğitim faturası mükellefin küçük çocuğuna ait açıklamada çocuğun ismi yazıyor. Faturayı da büyük yetişkin oğlu adına kesmiş. Ödemeyi babası adına yaptığı için. Dekontları mevcut. Bu faturayı mükellef gelir vergisinde indirim olarak kullanabilir mi? CEVAP Fatura eğitim gören çocuk veya velisi adına olması gerekir. ___________________..

Limited Şirket sermayesi Dolar olarak ödenebilir mi?

Yeni kurulan Limited şirketin sermaye ödemesi döviz cinsinden yapılabilir mi? Taahhüt edilen sermaye ancak taahhüt cinsinden ödeme ile kayıt altına alınabilir. Bu ödeme döviz ile yapılması halinde deftere geçerken kur ile TL miktarı kayıt altına alınarak işlemlerin sonuçlanması gerektiği düşünülmektedir. ______________________________________..