Geriye dönük Prim teşvikinden yararlanılması durumunda 2018 Kasım Muhtasar Beyanında geriye dönük gelir vergisi teşvikinden yararlanılabilir mi?

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Maddesi kapsamında ilave istihdam nedeni ile 2018 Aralık ayında geçmişe dönük hangi aya kadar prim teşvikinden yararlanılabilir?Geriye dönük Prim teşvikinden yararlanılması durumunda 2018 Kasım Muhtasar Beyanı’nda geriye dönük gelir vergisi teşvikinden yararlanılabilir mi? (12.12.2018 15:19) -------------------..

Kanuni yedek akçe neye göre ayrılır?

Genel kanuni yedek akçe şirketin her yıl kar etmesi durumunda ayrılma zorunda mıdır? Daha evvel elde edilen karlardan ayrılmayan yedek akçeler cari dönem ödenmiş sermayenin %20 si kadar ayrılabilir mi? Ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıldıktan ayrılan yedek akçeler sermayeye ilave edilebilir mi? (13.12.2018) Yedek akçelerin ayrılması ve sermayeye e..

Yurt dışına kesilecek danışmanlık faturasında KDV hesaplanır mı?

…Yurtdışındaki yabancı bir firmaya danışmanlık hizmeti yaptığımızdan dolayı hizmet faturası keseceğiz. Fatura KDV SİZ Mİ OLACAK? (06.12.2018) Hizmetten yararlanma Yurt dışında olması halinde hizmet ihracı kapsamında KDV istisnası uygulanır. ________________________________________________________________________________________________..

What are the Social Security Institution (SSI) incentives for new employees to be employed in companies in manufacturing, information and other sectors?

Due to employment within the scope of Provisional Article 19 of Law Numbered 4447, for how many months can we benefit from the retroactive incentive on premium on December 2018? If we benefit from the retroactive incentive on premium, can we also benefit from the retroactive incentive on income tax on the withholding tax declaration of November 201..

Geçici ihracat işlemleri için ne yapılması gerekiyor?

GEÇİCİ İHRACAT İŞLEMLERİ 1- Başvuru Yapılacak Kurum T.C. Ekonomi Bakanlığı  Serbest Bölgeler Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılır 2- Verilecek Belgeler Gönderilecek Makine ve ekipmanlar Yurtdışından iş alındığına dair  Geçici İhracat Başvuru Formu 3- Başvuru Şekli Başvurular Elektronik Başvuru S..