Çalışma izni alan yabacı işçiye bankalar, hesap açmak zorunda mı?

2018/Aralık ayı içinde bir mükellef iki kişiyi yabancı uyruklu iki kişiyi işe almıştır. Çalışma İzni mevcuttur. Fakat ay sonu yapılacak maaş ödemeleri için bankaya hesap açılamamaktadır. Yani bankalar yabancı uyruklulara hesap açmamaktadır. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Personel sayısı 22’dir. (14.12.2018) Yabancı işçinin de banka hesabı açılab..

Kıdem tazminatı tavanının üzerinde bir tutardan tazminat ödenebilir mi?

Aylık brüt ücreti sgk tavanı olan çalışan işten çıkarılmak istendiğinde yada sgk da 15 yıl ve 3600 günü doldurup emeklilik hakkından dolayı kendi isteğiyle ayrıldığında hesaplanacak kıdem tazminatı 2018 yılı tavan ücreti 5.434,42 TL üzerinden hesaplandığında işverenin sorumluluğu yerine getirilmiş olur mu? İşçi bordroda görülen daha yüksek olan sgk..

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır? KONU Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı   otomobilin satışı SORU …; serbest bölgede faaliyette bulunan firmanızın aktifinde kayıtlı bulanan binek otomobilin yurtiçindeki (serbest bölge dışında)..

İmalat ve bilişim sektörü ile diğer sektörlerdeki işyerlerine yeni alınacak işçiler için SGK teşvikleri nelerdir?

4447 sayılı kanunun geçici 19 maddesi kapsamında ilave istihdam nedeni ile 2018 Aralık ayında geçmişe dönük hangi aya kadar prim teşvikinden yararlanılabilir? Geriye dönük prim teşvikinden yararlanılması durumunda 2018 Kasım muhtasar beyanında geriye dönük gelir vergisi teşvikinden yararlanılabilir mi?  (12.12.2018) ------------------------ ..