Serbest bölgelerde dövizle gayrimenkul satışı yapılabilir mi?

KONU Serbest Bölgelerde dövizle gayrimenkul satışı yapılması hak. SORU Serbest bölgelerdeki gayrimenkul satış sözleşmesi, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizle yapılabilir mi? CEVAP Serbest bölgeler yapılan konut ve çatılı iş yeri dâhil ..

Kur farkı için hangi hesapları kullanmalıyım?

KONU Kur Farkı için kullanılacak hesaplar hak. SORU İhracat işlemlerinde yurt dışından gelen her ihracat bedeli için her kayıtta kur farkı hesaplamamız gerekiyor mu? ben işlemi MB alış kurundan gelen bedeli hesaplayarak kaydı yapıyorum sonra geçici vergi dönemlerinde hem döviz hesabındaki bakiye ye hemde yurtdışı müşteri bakiyesine değerleme yapı..

Aldığım evin eski emlak vergisi borcundan kim sorumlu?

Ödenmeyen emlak vergilerinde devreden ve devralanın müteselsil sorumluluğu Hak. SORU …. Alsancak adresindeki meskeni, 14/10/2011 tarihinde satın aldığınız ve … Belediye Başkanlığına değişiklik bildirimi verdiğiniz, ancak taşınmazın önceki sahipleri tarafından işyeri olarak kiraya verilmesine rağmen verginin meskene ait değerler üze..

Hangi Saatlerde Çalıştığınızda Gece Çalışması Sayılır?

24 saat faaliyet göstermesi gereken işyerlerinde günlük çalışmanın gece dönemini de içermesi ve işçilerin vardiyalar halinde dönüşümlü olarak gece çalıştırılması söz konusu olabilir. Bu gibi işyerlerinde normal çalışma saatlerinin dışında çalışılmasına gece çalışmaları adı verilmektedir. 4857 sayılı İş Kanununa göre gece çalışmalar..

Adi ortaklık 7201 kanun gereği tebligat adresi almak zorunda mıdır?

7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca elektronik tebligat adresi almak zorunda olanlar içinde iş ortaklığı ve adi ortaklıkta bulunuyor mu? Bu konuda hiçbir yerde tanım geçmiyor bu adres alma zorunluluğu KEP adresi ve E-Tebligatdan ayrı bir şey mi? (14.12.2018) İş ortaklığı ve adi ortaklık TÜZEL KİŞİ değildir. Yönetmelikte Tüzel kişi kavramı vardır...

Are liquidators liable for tax debts?

*For the taxpayers whose legal personality is removed from the trade registry through liquidation; -Any tax assessment and penalty operations concerning the periods before liquidation are made on behalf of any of the legal representatives for the liquidation period and before it, – Partners of a limited company are responsible for their pub..