What Is Joint Stock Company?

1- WHAT IS JOINT STOCK COMPANY? 1.1- Joint-stock company is a company whose capital is declared and divided into shares and who is only responsible for its assets because of its debts. 1.2- Shareholders are responsible to the company with their shares that they undertake. ***Except special provisions, these parts of provisions are applie..

Bilgisayar yazılımı ve tekstil işi yapan işletme defteri mükellef defter geçiş hadlerini neye göre hesaplayacak?

2018 yılında açılmış işletme defterine tabi bilgisayar yazılımı yapan mükellef. Yılı 105.000 satış rakamı ile kapatacaktır. Aynı zamanda 2018 yılında bir kereye mahsus tekstil ürünü ihracatı yapmak için tekstil ürünü alıp satmıştır. Bu mükellefin 2019 defter hadleri 2.fıkraya göre mi yapmak gerekir yoksa hem alış satış yapan hem de hizmet üreten mü..

What Is corporate Income tax?

What is corporate income tax? 2. CORPORATE INCOME TAX (Law No. 5520, Official Gazette No. 26205 dated 21.06.2006) 2.1.Taxable Income The corporate tax is levied on the income and earnings derived by corporations and corporate bodies. The income elements by the Corporate Income Tax (CIT) Law are the same as those covered in the PIT Law. In othe..

How Many Days Do Shipmen have Holidays?

How Many Days Do Shipmen have Holidays? Shipmen having completed their weekly working hours are able to have holidays for the rest of the week. On the harbor services and city line ships, shipmen are not worked more than six days in a week. If a shipman is worked on his off day, he will be given permission on one of the days of the week in turns. ..

İşçilere Ücret Kesme Cezası Verilmesinin Koşulları Nelerdir?

1- İŞÇİLERE ÜCRET KESME CEZASI VERİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR? Çalışanlara hangi durumlarda ve koşullarla ücret kesme cezası verilebileceği yasa ile düzenlenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu 38. madde Ücret kesme cezası açıklaması ile yapılan düzenleme gereği; çalışanlara ücret kesme cezası verilebilmesi için durumun iş sözleşmesi veya toplu söz..

Türk Vatandaşlığından Çıkarak Mavi Kart Almaya Hak Kazanmış Kişiler Çalışma İzni Almak Zorunda mıdır?

İZİN ALARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞ VE MAVİ KART ALMAYA HAK KAZANMIŞ BULUNANLAR ÇALIŞMA İZNİ ALMAK ZORUNDA MIDIR? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, 1- Yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülükleri..

How many days after the service should an invoice be issued?

I’ve been managing an office since 2012 as an INDEPENDENT BUSINESS. As you know, RECEIPT BASIS is valid for self-employment, so I’m writing self- employment receipts when I get my payments. But I’m thinking of turning into a Limited Company soon. In this case, am I required to draw up an invoice within 7 days for the payments that..

Temettülerde Gelir Vergisi Tevkifatı Hangi Tarihte Yapılmalıdır?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Temettülerde Gelir Vergisi tevkifatının hangi tarihte yapılması gerektiği hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ve sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan kuruluşunuz tarafından anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin kar dağıtımına ilişkin maddesine ist..