Almanya’da yaşayan Barış Beyin, Türkiye’deki bir tercüme bürosuna Almanya'da yaptığı tercümelerden elde ettiği gelirleri hangi ülkede vergileyecektir?

Serbest Meslek Kazançları Doktor, avukat, mühendis, mimar, diş doktoru ve muhasebeciler gibi sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan faaliyetlerini bir işverene tabi olmaksızın bağımsız olarak yürüten gerçek kişilerin faaliyetleri Almanya ile Türkiye arasında yapılan ÇVÖ Anlaşm..

Almanya’da yaşayan Fatoş Hanım, memleketi Kayseri’de bulunan evini satarsa Almanya'da vergi öder mi?

Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşı Türkiye'den Sermaye Değer Artış Kazancı elde ederse vergisini hangi ülkeye ödeyecek? ÇVÖ anlaşmasında kapsanan bir diğer gelir türü sermaye değer artış kazançları olup, Anlaşmanın 13 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşma uyarınca, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan ..

Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşı Mustafa Beyin geliştirdiği yazılım karşılığında Türkiye'deki şirketten aldığı hak bedeli hangi ülkede vergilenecektir?

Almanya'da ikamet eden Türk Vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi Hangi Ülkede olacak? Anlaşma kapsamında yer alan gelir türlerinden biri olan gayrimaddi hak bedelleri ÇVÖ Anlaşması’nın 12 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddede gayrimaddi hak bedeli teriminin tanımına da yer verilmi..

Almanya'da ikamet eden T.C. vatandaşı Kemal Bey Türkiye'deki bankadan elde ettiği faiz geliri için Almanya'da beyanname verecek mi?

Faiz Gelirleri Faiz gelirleri Anlaşmanın 11 inci maddesinde düzenlenmiş olup, maddede, her nevi alacaktan doğan gelirlerin ve özellikle kamu menkul kıymetleri ile tahvil veya borç senetlerinden elde edilen gelirler ile söz konusu menkul kıymet, tahvil veya borç senetlerine bağlı prim ve ikramiyelerin faiz kapsamında değerlendirileceği belirtilmi..

Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettiği Kar Payı gelirleri hangi ülkede beyan edilecek?

Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettiği Temettü Gelirleri (Kar Payı) Hangi ülkede beyan edilecek? Temettülerden (kar payı) elde edilen gelir Anlaşmanın 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Maddede ayrıca temettü teriminin tanımına da yer verilmiş olup; hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya intifa haklar..

Almanya'da ikamet eden ve Türkiye'de bir işyeri açan Türk vatandaşı Türkiye'deki kazancının vergisini hangi ülkeye ödeyecek?

Almanya ikamet eden T.C. Vatandaşlarının Türkiye'deki Ticari Kazançlarının Vergilendirilmesi Almanya ile Türkiye arasındaki ÇVÖ anlaşmasının Ticari kazançlar ile ilgili bölümü Anlaşma’nın 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de ticari nitelikte bir faaliyette bulunmaları halinde, şay..

Almanya'da ikamet eden ve Türkiye'de mesken kira geliri elde eden ve T.C: vatandaşları gelir vergisi beyanı verecek mi?

Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'deki Gayrimenkul Varlıklarından Elde Edilen Gelirlerini Beyanı Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ÇVÖ Anlaşma’nın 6 ncı maddesinde düzenlenmekte olup, madde uyarınca söz konusu varlıkların kiralanmasından elde edilen gelirler, gayrimenkulün bulunduğu..