AGİ tutarının hesaplanmasında üst sınır nedir?

Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında üst sınır nedir? Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacakt..

Yeni araç alımındaki hurda indirimini nasıl muhasebeleştireceğim?

Firmamız yeni araç alımı yaparken, Satışı yapan firma 6.000 TL’ye hurda aracı bize satıp, 8.000 TL ÖTV teşviki kullandırdı. Henüz belgeleri gelmedi. Hurda aracı önce kayıtlara sabit kıymet olarak almalı mıyım? Sonra Hurdaya çıkma belgeleri ile KKEG mi yapmalıyım? Yoksa direkt KKEG yapabilir miyim? Hurda belgesi ile KKEG olarak kayıtlara alın..

Yurt dışına kesilecek danışmanlık faturasında KDV hesaplanır mı?

…Yurtdışındaki yabancı bir firmaya danışmanlık hizmeti yaptığımızdan dolayı hizmet faturası keseceğiz. Fatura KDV SİZ Mİ OLACAK? (06.12.2018) Hizmetten yararlanma Yurt dışında olması halinde hizmet ihracı kapsamında KDV istisnası uygulanır. _____________________________________________________________________________________________..

Demirbaşlarda amortisman oranları neye göre belirlenir?

…Üretim tesisinde kullanılmak üzere bir demirbaş alımı yaptık. Bu demirbaşa amortisman ayırmak için ilk bakmamız gereken yer, amortisman oranları tablosundaki 1 ila 5 arasındaki faydalı ömrüne mi bakacağız yoksa üretim fabrikanın tabi olduğu faydalı ömrüne mi bakacağız? (05.12.2018) Amortisman uygulamasında faydalı ömür dikkate alınır...

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı  Bunlar; a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimen..

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanabilir?

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanabilir? Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler). • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler. • Gelir Vergisi Kan..