İşbaşı eğitim programına katılanlara yapılan günlük ödeme belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programı katılımcılarına yapılan günlük ödeme tutarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, İşbaşı Eğitim Programına katılanların alacağı günlük ödeme miktarı, 61,65 TL’den 77,7 TL’ye yükseltildi. İşsizlik ödeneği alanların günlük ödemesi ise 30,82 TL&rsqu..

İmalat sanayine yönelik 50 milyon TL üstü sabit yatırımlara ilişkin inşaat işlerine ait KDV iadesi almanın süresi uzatıldı.

18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 7161 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 50 milyon TL tutarında sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla te..

SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA YASALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7161 SAYILI KANUNUN AÇIKLAMASI

SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA YASALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7161 SAYILI KANUNUN AÇIKLAMASI SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA YASALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019 Tarih Ve 30659 Sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 4447 SAYILI İŞ..

2019 Yılı için vergiden istisna edilen günlük yemek kartı bedeli nedir?

Gelir vergisi mükellefleri için yanında çalıştırdığı personeline ne kadar yemek gideri yaptırabilir sınır nedir? Ayrıca kendisi için yemek gideri yapabilir mi? Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yem..

Google, Facebook, Twitter, Instagram’a verilen reklam üzerinden %15 stopajı kimler ödeyecek?

476 sayılı CB kararnamesiyle, Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden 01.01.2019 tarihinden itibaren yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak denilmektedir. Şahıs firmamız müşterilerine bi..

SGK Teşvikinden faydalanırken işten ayrılıp 1 ay sonra tekrar işe giren kişi kalan teşvik hakkından yararlanabilir mi?

Temmuz 2018 döneminde işe giren bir personele 17103 (4447 Sayılı Kanun geçici 19. md) kapsamında teşvikten yararlanır iken Aralık 2018 döneminde 04 kod ile çıkışı yapılmıştır. Anlaşma sağlanmış personel Ocak 2018 döneminde yeniden işe alınacaktır. İşten çıkıştan bu yana (yaklaşık 1 aylık süre zarfında) sigortası yoktur. Teşvik kapsamında işveren k..