Karşılıksız çek tutarlarını direkt gider yazabilir miyiz?

Bir müşterim vadeli çek alarak satış yapmıştır. Daha sonra bunların dolandırıcı şebekesi oldukları anlaşılmış adres ve iş yerlerine polisle gidilmiş ancak bulunamamışlardır. Dolaysıyla bütün çekler için vadesi gelmeyenler de dâhil olmak üzere Aralık 2018 da Nöbetçi icra ceza mahkemelerinde dava açılmıştır. Bu durumda dava açıldığı için vadeleri hen..

Bordromuzda olmayan çalışanlara ücret ödemesi yapabilir miyiz?

Şirketimiz yurt içi bir firma aracılığı ile yurtdışında yol yapım inşaat işinde çalışıyor. Yurt dışında çalışan işçilerimiz resmi olarak taşeronu olduğumuz firmanın işçisi olarak gözüküyor dolayısıyla ücret, sigorta ve diğer giderleri o firma tarafından karşılanıyor. Daha sonra bizim hakedişimizden düşülüyor. Fakat firmanın işçilerimize ödediği ücr..

Ba formuna sigorta şirketinin mi acentenin mi bilgileri yazılacak?

Sigorta poliçelerinin BA Formu ile bildirilmesinde, sigorta şirketinin vergi kimlik numarası ile mi yoksa poliçeyi düzenleyen acente/banka şubesinin vergi kimlik numarası ile mi bildirilmesi gerekiyor? Poliçeyi düzenleyen acente/banka şubesinin vergi kimlik numarası ile bildirim yapılır. ___________________________________________________..

Yabancı şirket ortağı ve müdürü çalışma izniyle bordrolu olabilir mi?

Şirket ortağımız ve ayrıca genel müdürümüz yabancı fakat çalışma izni var kendisinin. Şirket de kendisine maaş vermek istemekteyiz. Normal çalışan gibi 5510 Sgk ve gelir vergisi mi ödemeliyiz? Yoksa Bağ-kur a mı tabii olmalı? Şirket ortaklarının kendi işyerlerinde 4a sigortalısı olarak çalışmaları mümkün değildir. Şirket ortaklarının müdür s..

TTK İdari Para cezaları

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde de anılan Kanun’da belirlenen idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.Ceza uygulaması kanunun  562. Maddenin 13. Maddesine istinaden mahallin en ..

Vergi dava açma süreleri?

VERGİ DAVA AÇMA SÜRELERİ 1-İkmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda süre 30 gündür 2-6183 sayılı Kanunda ödeme emrine karşı açılacak davalar, 7 günlük süreye tabi tu..