İş Kaybı Tazminatının Kapsamı Nedir?

Kapsamı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalılar. ___________________________________________________________________..

20019 yılı İşsizlik Maaşı ne kadar oldu?

İşsizlik Ödeneği İşsizlik Ödeneğinin Tanımı   Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.  İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet ak..

Satın alıp kiraya verdiğimiz malzemeler için amortisman ayırabilir miyiz?

Müşterim plastik kaset kalıp kiralama işi yapmaktadır. Plastik kalıplar inşaat firmaları tarafından harç kalıbı olarak kullanılıp geri verilmektedir. Sorum benim müşterimin kiralamak üzere satın aldığı bu plastik kalıpları hangi hesapta takip etmemiz gerekiyor? 253 hesapta takip edilip amortiman ayrılabilir mi? (aynı zamanda kalıpları isteyen firma..

Limited Şirket ortaklığından ayrılan kişinin önceki kamu borçlarına karşı sorumluluğu hissesi oranında mıdır?

3 ortaklı bir ltd. şirketteki ortaklıktan çıkma durumunda amme alacaklarına karşı çıkan ortak hissesi oranında mı sorumlu olur yoksa tüm borçtan mı sorumlu tutulur? Kurumlar alacakları için her türlü takibe kalkışsalar da bilinen gerçeklik sermaye oranından sorumlu tutulacak olmasıdır, ancak şirket müdürü ise mesuliyet bakımından tam sorumluluk..

Kur farkına kesilecek fatura KDV dahil mi yoksa hariç mi olacak?

Yurtiçi satışlarda dövizli tanzim edilen faturaların bedelleri sonradan tahsil edildiğinde bir fark oluşmakta ve bu farka (kur farkı) fatura tanzim edilmektedir. 18.01.2019’daki 3065 sayını kanunun 24. md, değişikliğinden sonraki kur farkı faturaların da; KDV hesaplaması iç yüzde ile mi yoksa + kdv olarak mı hesaplanacaktır?   İç yüzd..

Dövizli işlemlerde hangi kuru kullanacağız?

Bankadan nakit usd ve euro çekildiğinde ve yatırıldığında Merkez Bankası döviz alış kurunu esas alıyoruz. Yine alıcılardan nakit usd ve euro tahsilat yaptığımızda merkez bankası döviz alış kuru, satıcılara yapılan nakit usd ve euro ödemelerinde merkez bankası döviz alış kurunu esas alıyoruz. Bu kur mevzuata uygun mudur?   Bazı muhasebe prog..

Basit Usule tabi olmanın özel ve genel şartları nedir?

1. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları 1.1. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm h..