Diğer ücret nedir, Diğer ücret geliri elde edenler beyanname vermeli midir?

Diğer ücret nedir, Diğer ücret geliri elde edenler beyanname vermeli midir? Bir kısım hizmet erbabının gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi ücretin saptanmasındaki güçlük nedeniyle mümkün olmamaktadır. Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asga..

Eksik gün formları (EK-10) SGK’ya verilecek mi?

SGK eksik gün bildirim formları SGK’ya verilecek mi?   7103 sayılı Torba Yasa'yla yapılan değişiklikle eksik gün bildirimlerinin (Ek-10) ve Eki belgelerin SGK’ya verilmesi zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik düzenleme 27 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ü..

İki yıldan fazla firmanın aktifine kayıtlı taşınmazların satışları KDV beyannamesinin hangi bölümüne yazılır?

Firmanın aktifinde bulunan binayı iki yıl geçtiğinden dolayı KDV’siz satışını yaptık. KDV beyannamesinde tam istisna bölümünde 220 koda hangi tutarı yazmak gerekir? Fatura bedeli mi kar tutarı mı? Fatura bedeli yazılacak. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışları _________________________________..

Hisse senedi alım satımından kaynaklanan zararımı yıllık gelir vergisi beyannamesinde gösterecek miyim?

Bir gerçek kişi 2018 yılı içinde TÜPRAŞ’dan hisse senedi alarak aynı yıl satmıştır. 25.000 TL alım satımdan zararı, 98.000 TL ise kar payı kazancı olmuştur. İlgili kar payını beyannameye dâhil etmek gerekir mi? Hisse senedi zararı dikkate alınmaz. Kar payı GVK 22 ve 86. maddedeki koşullarına göre yıllık beyanname ile MSİ olarak beyan ..

Transit satışlar KDV beyannamesinde bildirilir mi?

Yurt içinde faaliyet gösteren firmamız Almanya'dan Çin'e hiç bir şekilde Türkiye'ye uğramadan ürün satışı gerçekleştirdi. Alış faturası firmamız adına olup, satış faturası da firmamızca düzenlenecek, alış için döviz transferi Türkiye'den gerçekleşti. Satış sonrası döviz tutarı da Türkiye'ye getirilecek. İşlemin muhasebe kayıtlar..

Firma adına düzenlemeyen belgeler gider olarak kayıtlara alınabilir mi?

Kongre hizmeti veren mükellefimiz müşterisi ile anlaşma kapsamında kongreye katılacak kişilerin ulaşım masraflarını karşılayarak fatura edecektir. Ancak bazı katılımcılar kendi imkânları ile katılım sağlayıp masraflarını bizden talep etmekte ve ödemekteyiz. Bu masrafları öderken gider pusulası ile kayıtlarımıza almaktayız ve banka üzerinden ilgili ..