Bireysel emeklilik sisteminden elde edilen gelirler, beyana tabi midir?

2018 yılında BES sisteminden ihtiyaçtan dolayı aldığım ödemenin kesintisi listemde çıkmaktadır. İlgili alımı gelir beyanımda bildirmek zorunda mıyım? Eğer bildirmem gerekiyorsa menkul sermaye iradının hangi maddesine dâhil edilmesi gereklidir? 6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86.ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaral..

İmar barışı kapsamında ödenen harçlar kira geliri beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Gmsi beyannamesi düzenlenirken imar barışı kapsamında ödenen harçları gider yazabilir miyiz? Gider yazabilirsek o gayrimenkule ait gelir kadar mı yoksa tüm harç tutarını gider yazabilir miyiz? Maliye Bakanlığının 25/12/2018 tarihli görüşüne göre imar barışına istinaden ödenecek olan kayıt bedelinin, taşınmazın iktisadi kıymetini artıran giderl..

Satış personellerini ödüllendirme kapsamında gönderdiğimiz tatil masraflarını hangi gider kalemine yazmalıyız?

Firmamız satış grafiği yüksek personellerden gelen umreye gönderim talebini kabul etmiş ve satış ekibini umreye göndermiştir. Burada muhasebe olarak nasıl bir gider kaydı oluşturmalıyız? Yapılan harcamaları KKEG olarak kayıtlara almanız gerekir. ________________________________________________________________________________________________..

Ticari olarak zararı olmasına rağmen kira geliri olan bir işletme sahibi 4b (Bağ-Kur) primlerini indirim konusu yapabilir mi?

İşletme defterine tabi mükellefin ticari zararı yanında kira geliri var. Bağ-Kur primlerini indirim konusu yapabilir miyiz? İndirim konusu yapılabilir. ____________________________________________________________________________________________________________________ Kaynak: ismmmo Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilen..

Kıdem süresi 12 yıldan fazla, Prim kazancı 12.589 TL, Kullanılmayan senelik izni 96 gün olan personeli işten çıkartırsam, çıkartımla ilgili personel maliyeti ne olur?

13.06.2006 tarihinden bu yana çalışmakta olan 19.08.1967 doğumlu kişinin iş akdi, 11.03.2019 tarihinde işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kişinin prime esas kazancı 12.589 TL olup, 96 günde kullanılmamış yıllık izni mevcuttur. Kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar olacaktır? Kullanılmayan yıllık izinler için hak edişi ne kadar..