Bedelli askerlik yapacak personelimizden nasıl bir evrak temin etmeliyiz?

Bağımlı olarak çalıştığım iş yerine yeni eleman alacağız. İşe girdikten 10 gün sonra paralı askerliğe gidecektir. Askerlik süresinde geçen zamanda bu elemanı nasıl beyan edeceğim? İşçinin de yazılı rızasını alarak ücretsiz izinli olarak bildirim yapmanız mümkündür. __________________________________________________________________________..

Belirli süreli anlaşmayla çalışan personel 1 yıl sonra işten çıkartılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır mı?

Belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı olmayacağı yönünde bilgiler var fakat 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesinde bu yönde her hangi bir açıklama yok. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir kadın evlenirse ve 1 yıl içinde de işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı: Madde 14 – (Değişik birinci fıkra..

Anonim şirketlerde hisse devri tescile tabi midir?

Anonim şirketin iki ortağı var. İkisi de tüzel kişilik ve tüzel kişiliklerden birisi yurt dışında yerleşik ortak. Yurt dışı ortak hisselerini aralarında yapmış oldukları hisse devir sözleşmesi ile devretti. Devir sözleşmesi noter huzurunda yapılmadığından noterden tasdik edilmedi. Devre ilişkin yönetim kurulu kararı noterden tasdik edildi. Yeni TTK..

İş yeri kira gelirine ait stopaj bildirimini kiracı bildirmezse gelir vergisi beyannamemizde stopajı nasıl bildireceğiz?

İşyeri kira gelirimizi bildirirken kiracının kira stopajını tahakkuk ettirmediğini tespit ettik. Beyanımızı nasıl vermemiz gerekir. Bildirilmeyen stopaj için ne yapabiliriz? İş yeri kira beyanında kiracı gelir vergisi stopajını yatırmamış ise mülk sahibinin sorumluluğu yoktur. Mülk sahibi beyannamesinde gelir vergisi tevkifatı yapılmış gibi he..

Belgesiz yol harcamalarını gider pusulası ile gider yazabilir miyiz?

Şirket personellerinin günlük şehir içi ulaşım (dolmuş, ticari olmayan taksi v.b.) masraflarını giderleştirebilmemiz için belge düzenleyebilir miyiz? Ticari olmayan taksilere tevkifat yaparak gider pusulası mı kesmeliyiz yoksa şirket içi oluşturacağımız müdür onaylı bir liste yeterli olur mu? Ticari olmayan taşıt belgesi olmaz. Yasa dışı ç..

Tahsilatını yapamadığım, karşı tarafın bildirim yapmadığı serbest meslek makbuzlarındaki stopaj iadesini nasıl alabilirim?

Avukat olan bir mükellefim 2018 yılında savcılıklara makbuz kesmiş ve ödemesini henüz almamıştır. Adına yapılan kesinti listesinde görünmediği için vergi dairesi saymanlıklardan yazı alınması gerektiğini söyledi. 2018 yılı gelir vergisi beyannamesinde iade olarak savcılıklara kesilen bu makbuzları yazıp, iade talep edebiliyor muyuz? Düzenle..

Limited şirketler kar payı ödemelerini kasadan yapabilir mi?

Limited şirketlerde kar dağıtımı kasadan yapılabilir mi? Sınırlamalar nelerdir? Ortak adına ancak 7.000 TL ’sına kadar yapabilir. ____________________________________________________________________________________________________________________ Kaynak: ismmmo Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla ..

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan indirim hakkımın kullanmadığım kısmını hangi dönem geçici vergide indirim yapabilirim?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin na..