Bağlılık raporunu kimler düzenler?

Yabancı uyruklu bir firmanın genel kurulunu yapan avukat mükellefimiz, müvekkili için bağlılık raporu talep ediyor. Bu raporu mali müşavirler düzenleyebilir mi? Bağlılık raporunu yönetim kurulu düzenleyip imza eder, müşavir raporu değildir. Şirketin ortaklık sermaye, faaliyetlerini yıllık işlemlerinin yer aldığı bir rapordur. Hâkim şirkete sunu..

Şube açılışı yaptığımızda vergi levhası oluşturacak mıyız?

Şube açılışı yapıldığı zaman vergi levhasını sistemden tekrardan oluşturmak gerekir mi?  Şube için vergi levhası sistemden yeniden oluşturulur. ____________________________________________________________________________________________________________________ Kaynak: ismmmo Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirm..

Geçmiş yıl karları dönem zararından mahsup edilir mi?

2017 Yılında kurulan Limited şirketimiz yılı 6.440 TL karla kapatmıştır. Çıkan kar dağıtılmamıştır. 2018 yılında şirketimiz 9.360 TL zarar etmiştir. Dağıtılmayan kar çıkan zarardan mahsup edilebilir mi? Geçmiş yıl karı dönem zararından mahsup edilmez. Geçmiş yıl karları; istenirse karar alınarak dağıtılır. _________________________________..

Gazete ve dergi yayımcılığı yapacak bir kişi mükellefiyet açtırmalı mı? Yazarlara ödenecek olan telif hakları nasıl giderleştirilir?

İngiltere’de yayınlanacak bir dergi için işi veren İngiltere’de yazarçizer, Türkiye’de dergiyi Türk yazarçizere hazırlatıyor, İngiltere’de yayınlanıyor. Her ay bir adet dergi yayınlanacak ve ücreti (telif ücreti) döviz olarak Türkiye’ye gelecek. Bu durumda mükellefiyet açmamız gerekir m? Gazete ve dergi yayımcılığı ..

Uluslararası taşımacılık hizmeti KDV muaf mıdır?

Firmamız uluslararası ev eşyası taşımacılık yapmaktadır. Serbest bölgede faaliyet gösteren müşterimizin çalışanının ev nakliyesini üstlenerek Hollanda'ya çalıştık. Biz faturayı firmaya keseceğiz. Fatura Türk adresindeki bu firmaya kesildiği için KDV yönünden istisna mıdır? Kimin malını taşıyorsanız onun isim ve adresine fatura düzenlenir. Na..

İnşaat firmaları bina yapımı devam ederken satışını yaptığı mülklere fatura düzenleyebilir mi?

Müteahhitlik yapan firma inşaata başlıyor ancak inşaat bitmeden yarımken bu inşaattan daire veya dükkân satıyor, tapu devri gerçekleşiyor. Bu olayı; VUK, kdv, gelir, kurumlar vergisi kanunları açısından nasıl değerlendirmemiz gerekir? Vergiyi doğuran olay henüz gerçekleşmemiş durumda. tapuyu baz alarak faturalandırma yapabilir miyiz? Yoksa inşaat b..

Gayrimenkulü satın alırken yapmış olduğum tapu harcı, emlak komisyonu, eft ücretlerini beyannamemizde gider olarak yazabilir miyim?

VUK 270. maddeye istinaden, "Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer: 1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; 2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. (Değişik: 30/12/1980 - 2365/49 md.) Noter, mahk..