Gelir Vergisi Tarifesi 2021

2021 Yılı için uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir: 24.000 TL'ye kadar % ..

Et teslimlerinde KDV oranı nedir?

Bilanço esasına tabi kasap müşterim üretim amaçlı fabrikalara toptan et teslimi yapmaktadır. Fatura düzenlenirken KDV oranı ne olmalıdır? Büyükbaş hayvanların etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, yağlı, yağsız, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda, teslimlerde %1, perakende satışlarda, teslimlerde %8 olarak uygulanac..

Türkiye’de bir şirketin yönetim kurulunda yer alan yabancı kişiler Bağ-Kur’lu olmak zorunda mıdır?

Türk vatandaşı olmayan yabancı kişi ABC A.Ş.’nin hissesinin bir kısmını devir aldı ayrıca yönetim kurulu üyesi de oldu. Hisse devir kararından itibaren 15 gün içinde bağkur kaydı yapacak mıyım? T.C. vatandaşı olmayan yabancı uyruklular da ülkemizdeki ticari faaliyetleri nedeniyle 04.10.2000 tarihinden itibaren 4/b sigortalısı sayılırlar..

Ocak ayında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir miyiz?

Bir mükellefimiz temizlik faaliyeti ile ilgilenmektedir. Şubat ayında açılışını yapmıştık. Firma mart ayında kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmadı. 01.08.2020 tarihinde işe aldığı personelini 2021 Ocak ayı için kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir miyiz? 60/450 gün şartına uygun olan işçileri için 01.12.2020 ila 31.01.2021 tarihleri aras..

Dışarıdan müdür olarak atanan kişilerin SGK girişi yapılmalı mıdır?

Şirket dışından (ortaklar dışından) şirkete müdür olarak daha önce atanmıştır. Dışarıdan müdürlük yapmakta olan kişinin şirkete SGK’lı olarak işe girişinin yapılmasında bir sakınca var mı? 5510 sayılı yasa uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren yanında çalışan kişiler 4/a, yani SSK kapsamında sigortalı sayılmışlardı..

7252 sayılı SGK teşvikinden faydalanmanın şartları nelerdir?

A firmasında çalışan biri için kasım ayında 7252 nolu teşvikten yararlanmak istiyoruz. (Sistemden bakıldığında yararlanma hakkımız var). Fakat bu sigortalının kasım ayında başka işverene ait işyerinde 3 gün sigortalı olmasından dolayı (kasım ayında giriyor 3 gün sonrasında çıkışı yapılıyor) A Firmasının teşvikten yararlanma hakkı gider mi? 7252 sa..