Geçici ithalat izni nereden alınır?

Geçici ithalat rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır? Geçici ithalat rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir. ______________________________________________________________________________________________________________..

Kolaylaştırılmış imha nedir?

Kolaylaştırılmış imha nedir? Gümrük idaresince gümrük işlemleri sırasında fikri ve sınai bir hakkı ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya Kanunun 53’üncü maddesine istinaden mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme kararı beklenmeksizin kolaylaştırılmış imha yoluyla imha edilebilir. İmha işlemi, gümrük idaresince eşyanın gümrük işlemlerinin dur..

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları nedir?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları nedir? Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşm..

Gümrük Statü Belgesi Nedir?

 Gümrük Statü Belgesi Nedir? Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunma..

Geçici depolanan eşya ne demektir?

 Geçici depolanan eşya ne demektir? Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. _______________________________________________________________________..

Yurt dışına düzenlenecek E- Arşiv faturası nasıl düzenlenmelidir?

Yurt dışına e-arşiv fatura keseceğiz. Yurt dışı firmanın numarası "NL.###.##.##" şeklinde ve rapordaki formata uygun değil. Yabancı şirket için 10 tane 1111111111 şeklinde girmek doğru mudur? E-Arşiv uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine, nihai tüketicilere ve yurt dışı müşter..

Düzenlediğimiz E-Faturaya itiraz süresi ne zaman başlar?

Düzenlediğimiz E-Faturaya itiraz süresi ne zaman başlar? 1-) Müşterimize fatura yolladık. Başarı ile iletildi mesajını gördük.7 günlük itiraz hakkı fatura tarihi ile yoksa yüklediğimiz tarih itibarıyla mı başlar. 2-) Müşterinin cevaplaması gereken 7 günlük sürede cevap vermeyip,8.gün Red cevabı yollarsa tekrar aynı irsaliyeye fatura mı kesmeliyiz..

4a’lı olarak çalıştığı iş yerine ortak olan kişinin işten çıkışında kıdem tazminatı hesaplanır mı?

Babasının bütün hisselerine sahip olduğu Limited şirkette çalışan bir kişi, babasının ölümünden sonra veraset ilamına istinaden şirketin %25 ortağı oluyor. Bu durumda bu şirketin ortağı aynı zamanda çalışan olamayacağı için 4-a'lı iş akdinin sonlandırılması gerekiyor. Bu sonlandırma sonucunda bu kişi kıdem tazminatına hak kazanır mı? İşçin..