İş–Kur tarafından sağlanan istihdam teşvikleri nelerdir?

İş–Kur tarafından sağlanan istihdam teşvikleri nelerdir? Mali müşavirlik ofisimde SMMM Stajyeri çalıştırabilmem için İş- Kur yönünden destek ve genel şartlar nelerdir? İşe alacağınız işçinin İş -Kura kayıt olması yeterlidir. Çalıştıracağınız işçinin özlük verilerine göre iş başı eğitimi vs. teşvikleri kullanmanız mümkündür. İstihdam teşv..

Gider pusulası ile alınan araçlarda nasıl bir işlem uygulanır?

Gider pusulası ile alınan araçlarda nasıl bir işlem uygulanır? Galerici gider pusulası ile aldığı ticari aracı satarken faturayı nasıl düzenleyecektir. Yani özel matrah uygulayıp % 18 mi, 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam fatura ve % 1 mi olarak düzenleyecektir? Gider pusulası ile alınan araçlar için aşağıdaki gibi işlem yapılır. VER..

Şubemiz için bastırdığımız faturalarımızı şubemizi kapatmamız durumunda ne yapmalıyız?

Şubemiz için bastırdığımız faturalarımızı şubemizi kapatmamız durumunda ne yapmalıyız? Şubesini kapatan (merkezde faaliyetine devam ediyor) bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi şube için bastırdığı faturalarının kullanılmamış ciltlerini tutanakla vergi dairesine teslim işlemini ne zaman yapmalıdır? Şubeyi kapattığı tarihte mi, yoksa söz konusu..

İnternet ortamında verilen reklamların stopaj oranı nedir?

İnternet'e verilen reklamlar için uygulanan stopaj oralarının güncel durumu nedir? Güncel durumunda bir değişiklik yok. 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetle..

E–İhale Soru-Cevap ?

E–İhale Soru ve Cevaplar 1-Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir? 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin a..

Eczacılar poşet beyannamesi verecekler midir?

Eczacılar poşet beyannamesi verecekler midir? Gelir vergisi mükellefi olan eczacı müşterim için poşet beyannamesi verecek miyim? Poşet bedeli almıyorsa boşta olsa beyanname verilmez. İlaç Satışında kullanılan 20 cm x 35 cm den küçük poşetler kapsam dışındadır. _____________________________________________________________________________..

Amortismanı biten aracımı satarken fatura düzenleyecek miyim?

Amortismanı biten aracımı satarken fatura düzenleyecek miyim? 2007 yılında aldığı aracı ile şehir içi personel taşımacılığı yapan mükellefim bu aracı sattı ve işe devam etmeyecek. Bu aracın amortismanı ilk 5 yılda ayrıldı. Satışı yapılan bu araca fatura kesecek miyiz? Kesilecek ise KDV şuan ticari araç satışlarında %1 mi? Fatura düzenlenecekti..

Kurumlar vergisi mükellefi olan firmanın kat karşılığı olarak aktifinde bulunan arsayı müteahhide satarken düzenleyeceği fatura KDV’den istisna mıdır?

Kurumlar vergisi mükellefi olan bir firmanın kat karşılığı olarak aktifinde 7 yıl süreyle bulunan arsayı müteahhide satarken düzenleyeceği fatura KDV’den istisna mıdır? KVK 5. maddedeki şartları varsa, arsa tesliminde KDV istisnası uygulanır. e) (7061 sayılı kanunun 89 uncu maddesiyle değişen cümle; Yürürlük: 05.12.2017) Kurumların, en az..

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma için nereye başvuru yapılır?

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma için nereye başvuru yapılır? -  Bölge Müdürlüğüne  müracaat edilir - Başvurunun, Gümrük idaresine yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna (Bölge Müdürlüğü’ne) iletilir.  ________________________________________________________________________________________________..

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşmaya Konu Olmayacak Alacaklar Nelerdir?

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşmaya Konu Olmayacak Alacaklar Nelerdir? - Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez. -  Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz. -  Alacak tutarının kesin tahsilinin öngör..