Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?

Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi? Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kap..

Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir? 4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesi kapsamında; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta eklenmektedir. İşçinin isteğine ve doktor raporuna da..

Eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

Eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir? 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2’nci maddesi gereğince işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. ______________________________________________..

Özel fonlar hesabından yapacağımız sermaye artışına istinaden düzenleyeceğimiz tespit raporunun başlığı ne olmalıdır?

Özel fonlar hesabından yapacağımız sermaye artışına istinaden düzenleyeceğimiz tespit raporunun başlığı ne olmalıdır? Şirketimizin yapacağı sermaye artışı, 549 hesaplarda takip ettiğimiz sermaye artışı avansları hesabından karşılanacaktır. Bu durumda arttırılacak tutar ile ilgili yazılacak rapor ortakların alacaklarının tespitine dair rapor mu ola..

Yurt dışına ithalat ve ihracat yapan firmaya Türkiye sınırları içerisinde yaptığımız işe ile ilgili düzenleyeceğimiz faturada KDV olmalı mıdır?

Yurt dışına ithalat ve ihracat yapan firmaya Türkiye sınırları içerisinde yaptığımız işe ile ilgili düzenleyeceğimiz faturada KDV olmalı mıdır? Bir firmamız Türkiye sınırları içinde olan bir firmaya yapmış olduğu iş neticesinde fatura kesecektir. Bu bağlamda Türkiye sınırları içerisinde olan karşı firma Serbest bölgede yer almamaktadır. Fakat ..

Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?

Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır? Yasal düzenleme gereğince haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çalışma süresinin hesabı sırasında işçilere verilen ara dinlenme süreleri (yemek molaları, çay molaları vb.) çalışma süresinden sayıl..

İşveren uzun süreli rapor alan işçinin sözleşmesini fesih edebilir mi?

İşveren uzun süreli rapor alan işçinin sözleşmesini fesih edebilir mi? Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi? İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklar kapsamında feshi mümkündür. Rapor süresinin kişinin çalışma süresine isabet eden bildirim süresini 6 hafta aşması durumunda ..