Promosyon amaçlı ücretsiz alınan poşetlerin tesliminde poşet beyannamesi verilecek midir?

Promosyon amaçlı ücretsiz alınan poşetlerin tesliminde poşet beyannamesi verilecek midir? Nalbur olan Ltd.Şti. mükellefim, mal alışı yaptığı bir boya firmasından promosyon amaçlı ve ücretsiz aldığı poşetleri kullanıyor. Poşet beyannamesini boş mu verecek, yoksa hiç mi vermeyecektir? Nalbur olan bir başka mükellefim ise hiç bir şekilde poşet alım ..

Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi? 44857 sayılı İş Kanununun 18 ila 21’inci maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye ödenme..

Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir?

Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir? İş Kanunu gereği bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçiye, asgari ücretin altında olmamak koşulu ile ücret ödenmesi zorunludur. Çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak menfaat için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Bir çalışana yol ve y..

İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir? 4857 sayılı İş Kanununun 38’inci maddesi gereği; çalışanlara ücret kesme cezası verilebilmesi için durumun iş sözleşmesi veya toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmiş olması gerekmektedir. İşçiye ücret kesme cezası verilmesi halinde durum nedenleri ile birlikte işçiye yazılı o..

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61’inci maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenleye göre yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı ça..

Limited şirketlerde hisse devri işlemlerinde değer artışı kazancında yıl hesaplaması yapılır mı?

Limited şirketlerde hisse devri işlemlerinde değer artışı kazancında yıl hesaplaması yapılır mı? Tek ortaklı Limited Şirketi, ortağı olan Fransız vatandaşı bir kişi sermayesi 20.000 TL olan şirketin hisselerini 100.000 TL’ye satıyor. Şirket kuruluşundan itibaren iki yıl geçmemiştir.  Değer artış kazancı olacak mı? Bu kişi Fransız vata..

Yıllara sari işlerde düzenlenen stopajlı faturalara istinaden ödenen stopaj tutarlarını mahsup edebilir miyiz?

Yıllara sari işlerde düzenlenen stopajlı faturalara istinaden ödenen stopaj tutarlarını mahsup edebilir miyiz? Yıllara sari inşaat işlerinde matrah üzerinden %3 stopaj ve 3/10 tevkifatlı KDV faturası mı kesmeliyiz? Ödenen stopajı mahsup yapma hakkımız bulunuyor mu? Elbette mahsup isteme hakkı vardır. GİB internet VD bölümünden "Geksis"..

Şirketlerde şube açılışı tescile tabi midir?

Şirketlerde şube açılışı tescile tabi midir? İstanbul’da bir Limited şirket alt kattaki imalathanesine kapasite raporu almak için şube açmak istiyor. Daha önceki yıllarda şube açılışı tescil şartı yoktu. Artık şubeler için tescil şartı var mıdır? TTK ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereği geçmişte de, mevcut düzenlemelerde de tescili gerekli..

Eczaneler ve nalburlar poşet beyannamesi bildiriminde bulunacak mı?

Eczaneler ve nalburlar poşet beyannamesi bildiriminde bulunacak mı? Eczaneler poşet beyannamesi verecek mi?  Toptan satış yapan nalburlar bu beyannameden sorumlu mu? Eczane belirtilen boyuttan büyük poşet kullanıyor ve bedel alıyorsa elbette beyanname verecek. Aksi durumda boşta olsa beyanname vermeyecektir. Satışın toptanı perakendesi ..