İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller gerekçesiyle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller gerekçesiyle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?  İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller (Ahlak ve iyi niyet kura..

Kısmi süreli iş sözleşmesinin noterden tasdik edilmesi gerekir mi?

Kısmi süreli iş sözleşmesinin noterden tasdik edilmesi gerekir mi? Kısmi süreli iş sözleşmesi aylık 15 gün çalışma olacak şekilde sözleşmenin işçi ve işveren tarafından imzalanması yeterli midir? Noterden ayrıca tasdik edilmesi gerekiyor mu? Eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtlarını tercih eden işverenlerden eksik bildirilen sürelerin 30 g..

Müşterime düzenleyeceğim faturada kur olarak ürünlerin teslimindeki kur mu yoksa düzenlediğin günkü kuru mu kullanacağım?

Müşterime düzenleyeceğim faturada kur olarak ürünlerin teslimindeki kur mu yoksa düzenlediğin günkü kuru mu kullanacağım? İrsaliye günü 02.03.2019, fatura tarihi 06.03.2019 olan bir işlem için müşterime fatura kesiyorum. Burada irsaliye gününün kurumu yoksa fatura tarihinin kurumu önemlidir? Kur değeri fatura tarihinde dikkate alınır. Tahsilatı..

SGK’dan Alınan teşvikler muhasebede hangi hesapta takip edilir?

SGK’dan Alınan teşvikler muhasebede hangi hesapta takip edilir? E- defter müşteri olan firmamızda SGK primlerinin tahakkukunu yaparken 5510 no.lu teşviki direkt giderden düşmesine karşılık ödemelerde 602 no.lu hesaba gelir yazmıştır. Bunu 602 den alıp 361’e atar isek bu sefer fazla geçici vergi ödemiş olacağız. Başka bir hesapta taki..

Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?

Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı? İşveren, iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği, iş yeri uygulamaları ve benzeri kaynakların sağladığı çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabili..

Ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artırılmalıdır?

Ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artırılmalıdır? Yasal düzenleme gereği, işçi-işveren ilişkileri iş sözleşmeleri yolu ile düzenlenmektedir. İş sözleşmeleri yasaya aykırı olmamak şartıyla taraflarca serbestçe hazırlanabilmektedir. İşçiye ödenecek ücret konusundaki yasal düzenleme, asgari ücret uygulamasıyla sınırlıdır. Herhangi bir iş..

Tatil günlerinde çalışan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Tatil günlerinde çalışan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın çalışanlara ödenmektedir. Söz konusu günlerde yasal düzenlemelerle açıklanan esaslara dayalı olarak çalışılması durumunda, bu çalışma karşılığında 1 günlük çal..

Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği kural olarak iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemekte..