Gemi adamı tutuklanırsa kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

 Gemi adamı tutuklanırsa kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Gemi adamı tutuklanırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Çünkü, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde işveren tarafından bu Kanunun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası dışında feshedilirse kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiş olup, tutukluluk da a..

Deniz İş Kanununa göre on bir ay 15 gün hizmeti olan gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Deniz İş Kanununa göre on bir ay 15 gün hizmeti olan gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanır mı? Deniz İş Kanununa göre on bir ay 15 gün hizmeti olan gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanamaz. Çünkü, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20’nci maddesinde hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl ibaresi yer aldığından kıdem tazminatı alma..

Dokuz gemi adamı çalıştırılan bir gemide ücretlerin banka kanalıyla mı ödenmesi gerekmektedir?

Dokuz gemi adamı çalıştırılan bir gemide ücretlerin banka kanalıyla mı ödenmesi gerekmektedir? Dokuz  gemi adamı çalıştırıyorsa, ücretlerin banka kanalıyla ödemesine gerek bulunmamaktadır. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinde 10 gemi adamı çalı..

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir?

Şirket ortağından alınan kooperatif hissesi ve yapılan aidat ödemeleri hangi hesapta takip edilmelidir? Şirketimiz, şirket ortağından kooperatif hissesi devir aldı. Ödenen hisse bedeli ve yıl içindeki kooperatife ait aidatları hangi hesapta kayıtlarımıza almalıyız? Yapılan giderler 700’lü hesaplarda kayda alınır. Alınan hisse ise 242 hesa..

Süresinde verilen B formlarını ilk 10 günlük süre içerisinde düzeltirsek bir ceza ile karşılaşır mıyız?

Süresinde verilen B formlarını ilk 10 günlük süre içerisinde düzeltirsek bir ceza ile karşılaşır mıyız? 2015 Mart Dönemi B Formunu 01.05.2015 tarihinde düzeltim. Bu hafta ise 1.300.-TL Özel Usulsüzlük Cezası tebliğ edildi. İlk 10 günlük sürede beyan edilirse Ceza uygulanmayacağı yönünde bir yazı okumuştum. Vergi idaresi ise uygulamanın 15.07.2016 ..

Çalışan personellerimizi ihtiyaç olduğunda çalıştırmak istediğimizde personellerimizle nasıl bir iş sözleşmesi yapmamız gerekir?

Çalışan personellerimizi ihtiyaç olduğunda çalıştırmak istediğimizde personellerimizle nasıl bir iş sözleşmesi yapmamız gerekir? Kısmi süreli çalışacaklarından SGK eksik gün bildirimlerini nasıl yapmalıyız? Bir firmamız krizden dolayı tam ay çalışamamakta iş ve ihtiyaç olduğunda bazı personelleri çalıştırmak istiyor. Part-time sözleşme imzalat..

İŞKUR’un Kısa Çalışma uygulamasından nasıl faydalanabilirim?

İŞKUR’un Kısa Çalışma Uygulamasından nasıl faydalanabilirim? Mali sıkıntılardan dolayı personel ücretlerini ödemekte zorlanan firmalarla İŞKUR’un yapmış olduğu bir yardım var mıdır? Kısa Çalışma Uygulaması İŞKUR Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en..

İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi?

İşçiler deneme süresi veya başka bir gerekçe ile sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılabilir mi? Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme süresi düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılma..