İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkün müdür?

İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkün müdür? İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkündür. İşveren bildirim süresine ilişkin tazminatı peşin ödeyerek hizmet akdini her zaman feshedebilir. ________________________________________________________________..

İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır?

İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır? İşverenin işçiyi işten çıkarması eğer İş Kanununda sayılan haklı nedenlerden birine dayanmıyor ise, işçiye bildirim süresine ilişkin ücret tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır. __________________________..

İthalatı tamamlanamayan ürünleri faturası müşteriye düzenlenebilir mi? Düzenlenirse faturayı hangi muhasebe hesabında takip etmeliyim? Fatura B formunda bildirilir mi?

İthalatı tamamlanamayan ürünleri faturası müşteriye düzenlenebilir mi? Düzenlenirse faturayı hangi muhasebe hesabında takip etmeliyim? Fatura B formunda bildirilir mi? Mükellef ithal ettiği mal için 30 Nisanda devir faturası kesti. Bu faturayı henüz gümrük devir işlemleri bitmediği halde normal satışlarda yani 600 yurt içi satışlarda gösterip ve B..

Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu var mıdır?

Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu var mıdır? Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışılan durumlarda işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanununda sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri için öngörülmüştür. __________..

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün müdür?

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün müdür? Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün değildir. Geçici olarak bir başka işverene devredilen işçiler, grev ve lokavt sırasında çalıştırılamaz. Ancak söz konusu işçi grev ve lokavta katılamayacak işçiler arasında yer alı..

Fatura olmadan masraf listesi ile yapılan harcama gider yazılır mı?

Piyasa araştırma yapan bir firmamızın lüks oteller zincirinin gizli araştırmasını yapan otel firmaya 7.000 TL para gönderdi. Bu parayı şirketimizde giderleşmesi nasıl yapılabilir? Parayı bankadan gönderdikten sonra şirket çalışanı masraf listesi altında bu parayı alabilir mi? Fatura olmadan gider kaydı olmaz. Masraf listesi diye bir belgenin huk..

Doktorların katıldığı seminer için alacağı ücret karşılığı düzenleyeceği S.M. Makbuzunda %20 stopaj olacak mı?

Psikolog olan mükellef seminere katılıyor ve katıldığı seminer için bir ödeme alacak. Buna istinaden düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda stopaj olacak mıdır? Keseceği yer gerçek kişi ve vergi mükellefiyeti var. Hizmet verilen kişi vergi mükellefi olduğu için düzenlenecek S.M.Makbuzun da % 20 Oranında GV tevkifatı yapılacaktır. ___________..