İşten ayrılan personellerimize yaptığımız ödemeler için SGK kesintisi yapmalı mıyız?

İşten ayrılan bir çalışana aylar sonra yapılacak bir ödemeye ilişkin (prim olarak) yapılması gereken sosyal güvenlik primi kesintisi var mıdır? İşletmenin artık işçisi olmayan bir kişiye yapmış olduğu ödemeden spek bildirimi yapılmaması gerekmektedir. Bir mükellefimde Aralık ayında ilk defa sigortalı çalışan başladı. Muhtasar beyannamenin 01.12...

Nakdi ücret desteği alan personel vergi mükellefi olursa nakdi ücret desteğinden yararlanır mı?

Ağustos ayında işe başlamış bir çalışanın kasım ayı sonuna kadar prim ödemeleri yapılmış olup aralık ayında ücretsiz izin gözüktüğünden prim ödemesi yapılmamıştır. Bu çalışan aralık ayındaki boşluk nedeni ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi yararlanamaz mı? Nakdi ücret desteğinden yararlananların, destekten yararlandıkları süre boyunca ..

İlave istihdam teşvikinden faydalanan personeller 6111 sayılı SGK teşvikinden faydalanabilir mi?

İşyerimizin 14.12.2020 tarihinde SGK işyeri açılışını yaptık firmamıza 2 tane eleman alındı. İşveren sistemindeki teşvik sorgulama kısmından çalışanlarımızın ikisi de 27256 4447/geçici 28.madde (ilave istihdam) teşvikinden 2 ay faydalanıyor görülüyor ve ayrıca 6111 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10.MADDE den de faydalanıyorlar. Elemanlarınızı 2 ay ..

Analık izin hakkının süreleri nelerdir?

doğum parası ve süt parası talep edebilmek için hangisini tercih etmeliyim? Analık izni hakkı Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.  Ancak, sağl..

İşten ayrılan personelin raporu sehven SGK sisteminden onaylanırsa cezai bir işlem ile karşı karşıya kalır mıyız?

Firmamıza SGK sağlık raporundan dolaya idari para cezası tahakkuk ettirmiştir. İlgili personel firmada çalışmadığından itiraz edildi. Güncel bildirgemizi verdiğimizde 5510 %5 indiriminden yararlanmaya devam edebilir miyiz? Eğer itirazi işlem lehinize sonuçlanmışsa %5 sayılı teşvikten yararlanabilirsiniz. İşten ayrılan eski çalışanımız için (ayrı..

Basit usule tabi mükellefin gelir ve gider kayıtları hangi süre içerisinde defter beyan sistemine kayıt edilmelidir?

Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefimiz banka ekstresini 12 aylık olarak toplu gönderdi. Bunları kayıt yaparken mesela ocak ayı kaydını 01/11/2020 tarihine bir fiş içerisinde işleyebilir miyim? Ocak ayını 10 günlük olarak her 10 güne bir fiş yapabilir miyim? Muhasebe kayıtları günü güne yapılır onar günlük kayıt yapılmaz. VUK’da..

2020 Yılında bilanço usulüne tabi 60.000 TL cirosu olan işletmenin defterini 2021 yılında defterini işletme esasına göre tutabilir miyiz?

Mükellefimiz personel servis hizmeti vermekte olup 2020 yılı cirosu 60.000 TL’dir. Bilanço usulü defter tutmaktadır. 2021 yılında işletme hesabı defteri tutmamız mümkün mü? Verdiğiniz rakama göre İşletme defteri tutabilirsiniz. 2020 cirosunun 2019’a göre % 20 eksilmesi yeterlidir. Arka arkaya 3 dönem hesabı 2017 % 5, 2018 % 8, 2019 d..